تجمع تاکسیرانان فرودگاهی مقابل مجلس

چهارشنبه جمعی از تاکسیرانان فرودگاهی تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ….

ایلنا:
چهارشنبه (سوم خرداد ماه) جمعی از تاکسیرانان دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تاکسیرانان می‌گویند: مطالبات ما برآورده نشده و قوانین سخت فرودگاهها در تهران معاش ما را با مشکل مواجه کرده‌است. این تاکسیرانان یکشنبه هفته گذشته نیز مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی تجمع کرده بودند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.