شماره اول نشریه اینترنتی “آوای تبعید”

اسد سیف تلاش دارد با انتشار مرتب نشریه اینترنتی “آوای تبعید” جایی برای بازتاب آثار اهل قلم در غربت فراهم کند. اینک نخستین شمار آن به صورت پی دی اف در دسترس است. ….

شماره اول نشریه ایترنتی “آوای تبعید”
بر گستره ادبیات و فرهنگ


مدیر مسئول: اسد سیف

شعر
نعمت آزرم/ تصویرهای نبض زمانه
عسگر آهنین/ هفت شعر کوتاه
روشنک بیگناه/ دو شعر
بهروز داوُدی/ چهار سروده تلخ
اکبر ذوالقرنین/ چند شعر
حمیدرضا رحیمی/ چند شعر
شهروز رشید/ چهار شعر
جواد طالعی/ سه شعر
بتول عزیزپور/ هفت شعر
رضا مقصدی/ چند شعر
مجید نفیسی/ دو شعر

داستان
رضا اغنمی/ مخترع
محسن حسام/ لئا پاریس را ترک میکند
حسین دولتآبادی/ خون اژدها
حسن زرهی/ به “اوا” اما نگفتم
شهلا شفیق/ از آینه بپرس
گیلآوایی/ خاستفرای مهماننواز
نجمه موسوی )پیمبری(/ روسری

داستان/ ترجمه
اورهان پاموک/ شگفتگی در سر/ برگردان بهرام بهرامی و حسن زرهی
ارونداتی روی/ خدای چیزهای کوچک/ برگردان اعظم نوراللهخانی

طنز
عبدالقادر بلوچ/ قبر حراجی


برای دریافت/دانلود کردن آوای تبعید به لینک های زیر مراجعه کنید:
http://www.lajvar.se/pdf/avaye-tabeid20may2017.pdf

http://www.mediafire.com/file/z8h133udh83h2wk/avaye-tabeid20may2017.pdf

http://www.perslit.com/asadseif_avayetabeid.html

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.