معوقات مزدی:کارگران رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار تجمع کردند

روز گذشته کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای پنجمین بار در سال جاری در اعتراض به آنچه بی‌توجهی مسئولان به پیگیری پرداخت مطالبات سنواتی ومزدی خود عنوان می کنند مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کردند. ….

ایلنا:
،صبح دیروز شنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) کارگران بازنشسته کارخانه رنگین نخ سمنان برای پنجمین باردر سال جاری در اعتراض به  آنچه که پرداخت نشدن مطالبات مزدی و سنوات پایان خدمت آنها عنوان شده است، مقابل ساختمان فرمانداری سمنان تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض ، با وجود آنکه در چندین نوبت از مسئولان استانی وشهرستانی خواسته شده است تا پی گیری مطالبات مزدی وسنواتی آنان باشند اما تا این لحظه به خواسته‌های صنفی آنها توجهی نشده است. به گفته وی، در پی تجمعات گذشته، روز سه شنبه هفته گذشته شورای تامین فرمانداری سمنان در این باره جلسه‌ای تشکیل داد که به دلیل عدم حضور کارفرما بی‌نتیجه پایان یافت. طبق اظهارات کارگران رنگین نخ آنچه موجب نگرانی برخی کارگران شده است تمدید نشدن دفترچه های درمانی تعدادی آنان از سوی اداره تامین اجتماعی سمنان است . به گفته یکی از آنان از شهریور ماه سال ۹۴ مطالبات بیمه ای ما  کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده به همین دلیل تامین اجتماعی سمنان از زدن اعتبار دفتر چه های در مانی ما خوداری می کند.

گفتنی است حدود ۴۹ نفر از کارگران بازنشسته وشاغل کارخانه رنگین نخ سمنان که بعد از تعطیلی کارخانه بیکار وتعداد زیادی از آنان بازنشسته شده اند بابت وصول معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت وبازنشستگی خود معطل مانده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.