خرید و فروش زنان ایزدى توسط ثروتمندان سعودى

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و به نقل از خبرگزارى “هـه والى هـاوار) در شهـر رقه، زنان و دختران و بچه هـاى به افراد ثروتمند سعودى فروخته مى شوند. ….

در ادامه گزارش قید شده است، تعداد ٣٠۴٨۵ زن و دختر ایزدى توسط داعش و به هـمکارى نیروهـاى وابسته و گمارده دزدیده شده بودند، و از انهـا سوءاستفاده و جهـت خرید و فروش واقع شده بودند.با استناد به این گزارش در ناحیه جنوب شهـر رقه دو بازار خرید و فروش دختران و زنان ایزدى وجود دارد، که مشترى اصلى انهـا ثروتمندان سعودى هـستند و بدین وسیله انهـا مى توانند با نرخى بسیار ناچیز این زنان و دختران را بخرند.

به نقل از برخى از شهـروندان این شهـر نیروهـاى داعش مانند اسیر جنگى با این زنان رفتار نموده، و قبل انجام معامله انان را به زور ضرب و شتم،ایین مسلمان شدن را به انهـا تحمیل مى نمایند. قسمتى دیگر از گزارش اشاره به ان دارد که در ۵ ماه گذشته تعداد ٣٠۴٨۵ از زنان و دختران ایزدى ناپدید شده اند و گروه داعش انهـا را به شهـر دیره زور انتقال داده اند.

اکنون این زنان وضعیت بسیار اسفناک و دردبارى را تجربه مى کنند، به طورى که شهـر رقه مانند یک زندان با اعمال شاقه براى زنان و دختران ایزدى به شمار مى رود

—————————————
منبع: جمعیت حقوق بشر کوردستان
http://www.kmmk.info/fa

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.