یک پناهنده احوازی در هلند پس از بازگشت به ایران به‌ ۶ سال حبس محکوم شد

ضیاء سوارى ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى (حی الثورة) که در مارس ۲۰۱۶ از هلند به احواز برگشته بود در ۱۴/۰۴/۲۰۱۶ توسط قرارگاه امنیتى سپاه ابوالفضل العباس دستگیر شد ….

سرویس حقوق بشری روژی کورد:
ضیاء سوارى ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى (حی الثورة) که در مارس ۲۰۱۶ از هلند به احواز برگشته بود در ۱۴/۰۴/۲۰۱۶ توسط قرارگاه امنیتى سپاه ابوالفضل العباس دستگیر و به اتهام عضویت در جنبش آزادى بخش الأحواز و فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران محاکمه و به استناد مواد ۵۰۰ و ۴۹۹ ناظر به ماده ۵ قانون مجازات اسلامى به ۶ سال حبس تعزیرى توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامى احواز محکوم شد.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر عرب احوازی ضمن تائید این خبر به‌ مروفایتی میگوید : حکم اولیه بعد از درخواست تجدید نظر در شعبه ۱۶(قاضى سعید کوشا) بررسى و ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه رأى شعبه ۲ دادسراى انقلاب را تایید و اخیراً به ضیاء سوارى ابلاغ گردید.

بنا به حکم صادره، ضیاء سوارى در ۱۹/۰۵/۲۰۱۵ بدلیل شرکت در حوادث بعد از بازى الهلال سعودى و فولاد احواز توسط نیروهاى امنیتى بازداشت و با قید وثیقه آزاد و همراه یک خواننده عرب احوازى بنام عماد عبیات به کشور هلند پناهنده شده بود. در جزئیات حکم صادره وبنا به گزارش قرارگاه امنیتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس ضیاء سوارى با یکى از بستگانش و فعال عرب بنام عیسى سوارى در ارتباط بوده و در فضاى مجازى فعالیت زیادى داشته است و در تظاهرات مقابل سفارت جمهورى اسلامى ایران در هلند شرکت کرده بود.

دحیمی میگوید: ضیاء سوارى بدلیل فشار دادگاه انقلاب احواز بر خانواده او در مورد وثیقه سپرده شده مبنى بر مصادره ملک آنها و همچنین نداشتن اوراق پناهندگى وپشتیبانى مالى و سهل انگارى اداره مهاجرت کشور هلند و وضعیت وخیم پناهندگى در آن کشور در مارس ۲۰۱۶ به احواز برگشته بود و در آوریل ۲۰۱۶ توسط قرارگاه امنیتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس احواز دستگیر مى شود.

عیسى سوارى پناهنده و فعال عرب در هلند نیز در اینباره‌ مى گوید:ضیاء سوارى چند روزى نزد من بود و با هیچکدام از تشکیلات یا سازمانهاى سیاسى ارتباط نداشته است و بدلیل روشن نشدن وضعیت پناهندگیش در هیچ فعالیتى شرکت نکرده و حتى زمانى که ضیاء سوارى در هلند بود،تظاهراتى در مقابل سفارت ایران نداشتیم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.