جمعی از کارگران پروژه‌ای نفت و پتروشیمی: اول ماه مه بایستی تعطیل رسمی باشد

مجبورمان نکنند «روز کارگر» کار کنیم ….

ایلنا:
کارگران پروژه‌ای و پیمانی می‌گویند بایستی قانون کار رعایت شود و اول ماه مه، کارگران تعطیل باشند.
جمعی از کارگران پروژه‌ای و پیمانی که در بخش های نفت و پتروشیمی مشغول به کار هستند، در تماس با ایلنا از تعطیل نبودن و اجبار به کار در روز جهانی کارگر انتقاد کردند. این کارگران می‌گویند: علیرغم تصریح ماده ۶۳ قانون کار، مجبوریم یازده اردیبهشت سر کار برویم و مانند روزهای عادی، هشت ساعت کار کنیم.

گفتنی است براساس ماده ۶۳ قانون کار، یازدهم اردیبهشت (برابر با روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی محسوب می‌شود و کارفرمایان نباید کارگران را ملزم به کار کنند، از سوی دیگر مطابق ماده ۲۲ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از این روز  به عنوان تعطیلی رسمی کارگران مشمول یاد شده است. از طرف دیگر در ارتباط با خدمات عمومی و کارگاه‌هایی که تعطیل‌پذیر نیستند، ماده ۶۲ قانون کار کارفرمایان را ملزم کرده است که برای کار در روزهای تعطیل، ۴۰ درصد اضافه بر مزد پرداخت کنند.

کارگران پروژه ای می‌گویند نه قانون تعطیلی رعایت می شود و نه از اضافه پرداخت خبری هست؛ حق ما ضایع می‌شود و کارفرمایان تعطیلی اول ماه مه را به رسمیت نمی شناسند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.