“تکاپوی زنان ایران در گذر زمان” سالنمای ۱۳۹۶ زنان

آنچه که به عنوان هدیه بهاری تقدیم می کنیم، نمونه هایی از مبارزات زنان سرزمینمان از اولین حضور آنان در عرصه ی مبارزه، در جنبش مشروطه و اواخر دوره قاجاریه تا به امروز است. ….

باز کن پنجره را / و بهاران را باور کن  / تو بهاری … آری ! / در زلال
خورشید  / رقص باران را باور کن…بهاران خجسته باد
آنچه که به عنوان هدیه بهاری تقدیم می کنیم، نمونه هایی از مبارزات زنان سرزمینمان از اولین حضور آنان در عرصه ی مبارزه، در جنبش مشروطه و اواخر دوره قاجاریه تا به امروز است. بدیهی است که کل این مبارزات نه در یک سالنامه می گنجد و نه در توان محدود ماست. اما همین مرور نه چندان دقیق بیانگر مبارزات طولانی زنان ایران است. مبارزاتی که دستاوردهایش در قدم های اول صرفا حضور در عرصه ی مبارزه بود و به تدریج با کسب خودآگاهی به مبارزه ای برای کسب هویت، رفع تبعیض و به چالش گرفتن مردسالاری تبدیل شد و می رود که با تمامی عناصر سلطه از جمله مردسالاری، سرمایه داری، قدت سالاری و هر مانع دیگری بر سر راه رهایی زنان به پیکار برخیزد.
به امید آن روز
بخشی از جنبش زنان

نگاه کنید به ضمیمه سالنمای ۱۳۹۶ زنان:
http://lajvar.se/pdf/takapooye-zanan-iran.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.