کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: دور تازه احضار و بازداشت فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر

ما دور تازه بازداشت کارگران و فعالین کارگری محمدرضا آهنگر، سعید یوزی، صالح امانی و احضار خالد حسینی را در آستانه اول ماه مه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران هستیم. ….

خبرهای منتشره در روزهای اخیر حاکی از این است که در آخرین روزهای اسفند سال ۹۵ ، سه نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت شده اند. محمد رضا آهنگر از کارگران بازداشتی شهر کامیاران است که علی رغم تهیه سند ازسوی خانواده اش، این فعال کارگری هنوز در زندان مرکزی سنندج بسر می برد. همچنین روز۲۶ اسفند ۹۵ سعید یوزی از فعالین کارگری ازسوی نیروهای لباس شخصی در شهر کامیاران بازداشت شده و تاکنون خبری از وضعیت او منتشر نشده است. علاوه بر این صالح امانی فعال کارگری نیز ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به زندان مرکزی شهرسنندج انتقال یافته است.

از سوی دیگر شنبه پنجم فروردین سال جاری نیز خالد حسینی از فعالین کارگری سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اداره اطلاعات نیروی انتظامی این شهر احضار و چند ساعت مورد سئوال های مختلف قرار گرفت. چگونگی برگزاری اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت ۹۶ توسط کارگران و فعالین کارگری از جمله این پرسش ها بوده است.

در حالی که حدود یک ماه به روز جهانی کارگر مانده است، به نظر می رسد آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از خود کارگرانی است که این روز متعلق به آنهاست. واقعیت این است که اول ماه مه عید جهانی کارگران است و این روز به یک نماد همبستگی بین المللی و اعلام کیفرخواست طبقه کارگر در برابر مناسبات ناعادلانه و سراسر از تبعیض سرمایه داری تبدیل شده است. و همین نماد اتحاد طبقاتی کارگران بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و مذهب، باعث شده که صاحبان سرمایه و حاکمیت های آنها در سراسر جهان، در آستانه این روز به هراس بیفتند و پیشاپیش به فکر چاره جویی باشند. امروز با گذشت یکصد و سی سال پس از اول ماه مه ۱۸۸۶ شیکاگو و سپس جهانی شدن این روز به نام روز بین المللی کارگران، دولت های سرمایه داری در هیچ کجای دنیا، قادر به باز پس گرفتن این روز از کارگران نیستند. اول ماه مه روز اعتراض به نابرابری سیستم سرمایه داری است.

ما دور تازه بازداشت کارگران و فعالین کارگری محمدرضا آهنگر، سعید یوزی، صالح امانی و احضار خالد حسینی را در آستانه اول ماه مه را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط این کارگران هستیم. جای کارگران و فعالین کارگری در زندان نیست!

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ۸ فروردین ۱۳۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.