خاطرات علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت تهران در دوره انقلاب


فایل صوتی جلسه جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ سخنران رفیق علی پیچگاه موضوع سخنرانی بیان خاطرات ایشان از مبارزاتی که در کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت تهران در دوره انقلاب داشتند ، این فایل از سری جلسات هفتگی جمع قدم اول است که توسط جمع قدم اول تهیه و توزیع گشته است

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.