اطلاعیه اتحادیه های کارگری سوئد: جای رضا شهابی و دیگر فعالین اتحادیه ای در زندان نیست!

سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کمونال سوئد؛ اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد و اتحادیه فلز سوئد تعقیب و زندانی کردن فعالین مستقل و آزاد اتحادیه ای را محکوم می کنند. ….
بازگشت ایران به مجامع بین المللی متاسفانه با بهبود شرایط فعالیت در اتحادیه های مستقل و آزاد همراه نبوده است. متعاقبا یک گزارش تیره در مورد شرایط واقعی انسانهایی که در این تشکل ها برای احقاق حقوق مزدبگیران مبارزه می کنند، ارائه میشود.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شد. سال ۲۰۱۶ حکم زندان ۵ ساله او یک سال دیگر تمدید شد. رضا برای معالجه پزشکی صدمات ناشی از شکنجه های زندان بطور موقت در مقابل سپردن وثیقه آزاد شده است. اما بدون آنکه معالجات پزشکی رضا پایان یافته باشد او مجددا به زندان احضار شده است. رضا به همراه وکیل خویش به مقامات امنیتی مراجعه کرده اما آنها امر کرده اند که او باید به زندان بازگردد. این گفتگو هنوز ادامه دارد.
در حکم ارسالی دادستان دادگاه انقلاب تهران ۱۱ فوریه ۲۰۱۷ به عنوان آخرین مهلت بازگشت به زندان به او ابلاغ شده است. لازم به تاکید است که رژیم ایران در مقابل فشارهای بین المللی اتحادیه های کارگری کشورهای دیگر رسما اعلام کرده که رضا شهابی آزاد بوده و به سر کار قبلی خویش بازگشته است. این گزارش دولت ایران کاملا غلط است.

لازم به تذکر است که برای ابراهیم مددی و داود رضوی، هر دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، نیز حکم بازگشت فوری به زندان برای گذراندن دوره ۵ ساله زندان صادر شده است.
بهنام ابراهیم زاده نیز پس از گذراندن ۵ سال زندان خویش با دریافت حکم جدید زمان جبس او به مدت ۷ سال دیگر تمدید گردید.

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز برای گذراندن حکم ۵ سال زندان به شعبه ۴ دادگاه شهرستان ساوه فراخوانده شده است. او اکنون تحت تعقیب میباشد.*

محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقر به ۹ سال زندان محکوم شده است اما بدلیل شرایط پزشکی و نیاز به انجام دیالیز کلیه ها در بیرون از زندان می باشد نیز اخیرا به دادگاه فراخونده شده است.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، به ۶ سال زندان محکنوم شده است. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به ۱۴ سال زندان محکوم شده است و سه عضو دیگر هیئت مدیره این کانون برای فعالیت های اتحادیه ای به ۵ تا ۶ سال زندان محکوم شده اند.

اینها نشانه های بارز عدول کامل از احترام نهادهای قضایی ایران به پایه ای ترین مفاد حقوق بشر و سازمان بین المللی کار است.

سازمان سراسری کارگران سوئد، اتحادیه کمونال سوئد؛ اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد و اتحادیه فلز سوئد تعقیب و زندانی کردن فعالین مستقل و آزاد اتحادیه ای را محکوم می کنند.

ما خواستار نکات زیر میباشیم:
• آزادی بی قید و شرط همه فعالین اتحادیه ای زندانی
• همه احلام علیه فعالین اتحادیه ای می بایست لغو گردد.
• ایران می بایست به همه مقاوله نامه های پایه ای سازمان جهانی کار (آی.ال.او) احترام گذاشته و آنها را اجراء نماید.
• به رفتار بیرحمانه نسبت به فعالین سندیکایی و دگر اندیشان باید پایان داده شود.

۱۵ مارس ۲۰۱۷

کارل پتر، دبیر سازمان سراسری کارگران سوئد (ال.او) توبیاس باودین؛ دبیر اتحادیه سراسری کمونال سوئد
لارش لیندگرن، دبیر اتحادیه سراسری کارگران ترانسپورت سوئد آندرش فربه، دبیر اتحادیه سراسری فلز سوئد

رونوشت اطلاعیه از طرف پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران به گیرنده های زیر ارسال میشود :
• رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه ای
• رئیس جمهور ایران، حسن روحانی
• رئیس قوه قضائیه ایران، صادق آملی لاریجانی
• وزیر کار، علی ربیعی
• دادستان کل کشور، محسن اژه ای
• دبیر حقوق بشر جمهوری اسالمی، محمد جواد لاریجانی
• سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد
• وزیر امور خارجه سوئد، مالگوت والستروم
• نماینده ایران در سازمان ملل، غلام علی خوشرو
• گزارشگر وِیژه سازمان ملل در رابطه با ایران، خانم اسمر جانگیر
• کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ، آی.تی.یو.سی

——————————————-
ترجمه از پلاتفرم اتحادیه های کارگری سوئد- ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.