تجمع گروهی از فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران

گروهی از معلمان شاغل و بازنشسته امروز در مقابل مجلس تهران و در شهرهای دیگر ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. ….

تجمع کنندگان به وضعیت معیشتی و حقوق خود اعتراض داشتند.

بی بی سی:
همچنین معترضان خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان شدند که امسال حکم شش سال زندان او تائید شد و در حال گذراندن حکم در زندان است.  براساس گزارشها و تصاویر منتشر شده به غیر از تهران فرهنگیان در خراسان شمالی، بجنورد، کرمانشاه، کردستان، خوزستان، شیراز، چهارمحال و بختیاری، اراک، قزوین و قم تجمع کردند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.