دبیر خانه کارگر قزوین: هر هفته شاهد تجمع کارگران هستیم

دبیرخانه کارگر قزوین گفت: کارگران اکثر واحد های مستقر دراستان قزوین به طور میانگین بالای سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. ….
ایلنا:
«عید علی کریمی»، دبیرخانه کارگر قزوین در گفتگو با ایلنا با اشاره به معوقات مزدی کارگران واحد های مستقر در  استان قزوین گفت: وضعیت شغلی اکثر کارگران واحد های تولیدی وصنعتی  در استان قزوین  بسیار نامساعد است. وی افزود: دیرکرد در پرداخت معوقات مزدی در بیشتر واحد های تولیدی استان قزوین وجود دارد و درواقع می‌توان گفت میانگین معوقات مزدی کارگران  واحد های مستقر در استان بالای سه ماه است، به طوری که هر هفته شاهد تجمع کارگران کارخانجات در یکی از نقاط استان هستیم.

کریمی  به تجمع اعتراضی روز های گذشته کارگران کنتور سازی ،صنایع کم مصرف ایرانیان و فرنخ وناز نخ ، اشاره کرد و گفت: این کارگران چندین  ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند و بار‌ها نسبت به این عدم پرداخت اعتراض کرده‌اند. وی ادامه داد: به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به کارگران شیشه قزوین اشاره کرد که حدود ۵ماه معوقات مزدی دارند.

دبیرخانه کارگر قزوین بی‌توجهی مسئولان اداره کارو مجموعه استانداری به مطالبات کارگران را علت اصلی بروز این کاستی‌ها و نارسایی‌ها دانست و گفت: یکی ازمشکلات، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بدون اعمال نظارت‌های قانونی است. وی ادامه داد: مشکل عمده کارفرمایان این واحد های تولید مشکلات مالی عنوان می شود . متاسفانه تعداد قابل توجه ای از این کارفرمایان برای استفاده از  امکانات وتسهیلات دولتی با به تاخیر انداختن دستمزد کارگران خود مشکل نمایی می کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.