این عدالت است؟ حقوق مدیران اسلامی ۳۰ برابر حقوق کارگران

مجلس اسلامی روز چهارشنبه مصوبه ای در باره ی حقوق های مدیران دولتی تصویب کرده است. یادداشت یک معلم را در این باره بخوانید ….


اخبار روز:
مجلس اسلامی روز چهارشنبه مصوبه ای در باره ی حقوق های مدیران دولتی تصویب کرده است که مطابق آن مدیران دولتی می توانند تا سقف ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. این حقوق چیزی برابر سی برابر حقوقی است که کارگران دریافت می کنند و برای «چندرغاز» اضافه کردن آن خود را به آب و آتش می زنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم تبصره ۱ ماده ۳۸ این لایحه را به این شرح اصلاح کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات جدید انجام شده مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شدند و می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
این اصلاح با ۱۰۳ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
گفتنی است میزان دستمزد پایه ی کارگران حدود ٨۰۰ هزار تومان و ملعمان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

محمد سیدی (معلم)، درباره ی این مصوبه مجلس یادداشت زیر را نوشته است که در سایت اتحادیه ی آزاد کارگران ایران منتشر شده است:

تقسیم بورژوائی حقوق و برخورداری بورژوائی ازقانون
حتما تا کنون از تصویب قانون افزایش ۲۴ برابری حقوق مدیران ارشد نسبت به طبقه کارگر، توسط نمایندگان دلسوزِ و فقیرنوازِ مجلس، مطلع گشته اید.
این قانون، تنها یک نمونه از نمودِ بارز دهن کجیِ سیستم مدیریتی نادرست ما، به حقوق اولیه شهروندی و حتی انسانی می باشد. این امر، زنگ خطر نفوذ و گسترش نمونه جدیدی از مفهوم عدالت در نسخه کاپیتالیستی و سرمایه داری اش می تواند باشد که بخش عمده ای از جامعه نسبت به آن غافل هستند و یا اساسا از فرط تقلای مداوم در هفتخوان نان، زمانی برای ریشه یابی اینگونه مسایل ندارند.
هرچند اینکه یک مدیر ارشد باید از سطح حقوق بالایی نیز برخوردار باشد، فی نفسه بد نیست. زیرا تا حدود زیادی، چرخ نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره هر مملکت، توسط مدیرانش میچرخد، اما برخورداری از این میزان حقوق، دو مساله را به عنوان پیش نیاز، لازم دارد:
اول اینکه مدیران ارشد باید صلاحیت، تخصص، مهارت، دانش و کارنامه ای قابل قبول در حیطه مدیریت خود کسب کرده باشند، کارنامه ای که هم با ملاک های متخصصین و هم تا حدودی با معیارهای مردم عادی قابل مشاهده و اندازه گیری باشد.
دوم اینکه اختلاف برخورداری از حمایت قانون، و شکاف تقسیم حقوق بین کارگر و کارفرما، و نیز کارمند و مدیر، نباید بیش از حد تصور و دور از عدالت اجتماعی باشد.
در صورت عدم رعایت این دو نکته، به واقع قانونی که برای حمایت از آحاد یک ملت و تمام شهروندان هست، کانالیزه می شود و به استعمار و استثمار طبقه بورژوا و تفکراتشان در می آید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.