یونیسف: ۳۷ درصد درآمد خانوارهای زیر فقر جهان از کار فرزندان خانواده تامین می شود.

سازمان یونیسف اعلام کرده است ۳۷ درصد درآمد خانوارهای زیر فقر جهان از کار فرزندان خانواده تامین می شود. ….


ایلنا:
بنا بر آمار سازمان یونیسف، ۳۷ درصد درآمد خانوارهای زیر فقر جهان، از طریق کار کودکان تامین می شود.

این سازمان آمار خود را به صورت تفکیکی بر حسب نواحی چندگانه جهان ارائه کرده است. براساس این آمار تفکیکی، در اروپا ۱۴ درصد در آمد خانوارهای زیر فقر از طریق کار کودکان تامین می شود ولی همین آمار در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۵۳ درصد است. این آمار نشان می دهد در مناطقی که از یک طرف نرخ فقر بالاتر و از طرف دیگر فرصت اشتغال شایسته کمتر است، کودکان سهم بالایی در تامین معیشت خانوار دارند. براساس این آمار، کار کودک پیش از هر چیز، محصول فقر خانوار، بیکاری و  پایین بودن دستمزدها  است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.