تاخیر یکساله در پرداخت مزایای مزدی کارکنان علوم پزشکی گیلان

کارکنان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی علوم پزشکی گیلان حدود یکسال است که مزایای مزدی دریافت نکرده‌اند. ….

ایلنا:

منابع خبری  در دانشگاه علوم پزشکی  گیلان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند که کارکنان شاغل در بیمارستانهاو مراکز  در مانی علوم پزشکی گیلان در سال جاری فقط دستمزد پایه خود را دریافت کرده‌اند. این پرسنل درمانی که به صورت رسمی ،قرار دادی وپیمانی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول کارند، بیش از یکسال است اضافه کار ،کارانه، تعطیل کاری ،جمعه کاری و… دریافت نکرده‌اند. این پرسنل می‌گویند پس از مراجعات فراوان به دفاتر مدیریتی بیمارستانها ودانشگاه علوم پزشکی گیلان متاسفانه همچنان معوقات مزدی ما پرداخت نشده باقی مانده است.

از قرار معلوم، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طلب وصول نشده از سازمان‌های بیمه‌گر را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی نیروی انسانی اعلام می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی بدهی‌های خود را وصول نکنند، قادر به پرداخت معوقات کارکنان خود نیستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.