بیانیە کانون مدافعان حقوق بشر کردستان: دستگاە قضایی ایران، احکام ناعادلانە را متوقف کند

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از دستگاە قضایی ایران می‌خواهد، از ادامە دستگیری‌های خودسرانە جلوگیری کردە، بە هرگونە شکنجە برای اعتراف‌گیری‌های اجباری پایان دادە و با توجه به شواهد و مدارک موجود، احکام صادره را متوقف کند و پرونده قضایی این شش متهم را در دادگاهی عادلانه بررسی و ضمن آزادی آنها جبران خسارت کند. ….

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان:

بیانیە کانون مدافعان حقوق بشر کردستان در رابطە با احکام ناعادلانە دادگاه انقلاب در ارومیه

دستگاه قضایی ایران با توجه به نبود شواهد کافی، بار دیگر احکامی مغایر با قوانین حقوق بشری را در ۲۸ دی‌ماه سال جاری و از طریق شعبە اول دادگاە انقلاب ارومیە صادر کرده است. طی این احکام شش نفر از اهالی روستای قرەسقل از توابع شهرستان اشنویە به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد، بە مجازات اعدام و در مجموع به تحمل ۸۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

این احکام در حالی صادر شدەاند کە بارها نهادهای حقوق بشری، از دولت ایران و دستگاە قضایی این کشور خواستەاند کە از صدور احکام ناعادلانە خودداری کند و هرگونه اجرای حکم اعدام را متوقف کند؛ اما تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این گونه احکام صورت نگرفته و در مورد اخیر نیز حقوق شهروندان را به صورت آشکار نقض کرده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته و گزارش‌های رسیده به کانون، این شش نفر که نامشان در پی می‌آید به احکامی ناعادلانه محکوم شدەاند کە بیانگر نقض آشکار مواد جهانشمول حقوق بشر می‌باشد.

۱-  هدایت عبدالله‌پور، اعدام
۲- رسول عزیزی، ٢۵ سال زندان
۳- محمد ظاهر فرامرزی، ٢٠ سال زندان
۴- جلال مسروری، ١۵ سال زندان
۵- یعقوب به اکرام، ١۵ سال زندان
۶- کمال مسروری، ١٠ سال زندان

هدایت عبدالله‌پور هم‌اکنون در بند روان‌درمانی و سایر محکومان در بندهای ۳ و ۴ زندان ارومیه نگهداری می‌شوند. اتهام این افراد در زمان صدور حکم و دوران بازجویی “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی” عنوان شده؛ این در حالی است که آنها از شهروندان عادی و کشاورز بوده‌اند و هیچ‌گونه ارتباطی با احزاب کُردی نداشته‌اند و تنها در هنگام حضور پیشمرگ‌های کُرد در روستای قره‌سقل به آنان غذا و نان داده‌اند.

این افراد در فاصله زمانی ۲۶ خردادماه تا ۱۳ مردادماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نزدیک به شش ماه برای گرفتن اعترافات ساختگی و اجباری، تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته‌اند.

همچنین بە گفتە اعضای خانواده و نزدیکان آنها، “این شش زندانی پس از خمپارەباران روستای قرەسقل و خسارات زیادی کە مردم کشاورز این روستا و ناحیە متحمل شدند، بازداشت شده‌اند و این در حالی است کە سپاە پاسداران کماکان حاضر به جبران خسارات به وجود آمده نیست و هم‌اکنون دستگاه قضایی نیز برای سرکوب هرگونه خواسته مردم منطقه، این احکام را صادر کرده است.”

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از دستگاە قضایی ایران می‌خواهد، از ادامە دستگیری‌های خودسرانە جلوگیری کردە، بە هرگونە شکنجە برای اعتراف‌گیری‌های اجباری پایان دادە و با توجه به شواهد و مدارک موجود، احکام صادره را متوقف کند و پرونده قضایی این شش متهم را در دادگاهی عادلانه بررسی و ضمن آزادی آنها جبران خسارت کند.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان از عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی از جملە کمیساریای عالی حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، میخواهد تا برای جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور احکام سنگین و ناعادلانه از جمله حکم غیرانسانی اعدام و احکام مغایر با حقوق بشر در ایران سکوت نکنند و اقدام فوری و عملی اتخاذ کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ (۲۸ ژانویه ۲۰۱۷)

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.