احمد توکلی : حسن روحانی با تخلفات برادرش برخورد کند

احمد توکلی نماینده سابق مجلس گفته که اسناد «تخلفات» حسین فریدون در مجلس گذشته نیز وجود داشت که در این زمینه بارها تذکر داده شده بود. ….

دیگربان:
توکلی افزوده که به قوه قضائیه نیز در این زمینه اسناد و مدارکی رسیده که در حال پیگیری است. وی اضافه کرده «از سال گذشته که این مسئله علنی شد سکوت آقای روحانی در قبال جرم های برادرش ناپسند بوده است.» توکلی افزوده «این سکوت به نفع دولت و آقای روحانی نیست و باید هرچه سریعنر موضع اصلی خود را در قبال برادرش مشخص کند.» این نماینده سابق مجلس همچنین گفته «بهتر است روحانی با توجه به تخلفات فریدون به جای سکوت، از وی برائت جسته و به تخلفات برادر خود رسیدگی کند.»

در روز‌های گذشته برخی از نمایندگان مجلس ادعاهایی درباره «تخلفات اقتصادی» حسین فریدون مطرح کرده‌اند. دولت یازدهم تاکنون به این ادعاها واکنشی نشان نداده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.