تجمع جمعی از بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس

عده‌ای از بازنشستگان که پیش از موعد خود را بازنشسته کرده‌اند، امروز با حضور مقابل مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی‌شان شدند. ….

ایسنا:

این تجمع کنندگان تأکید دارند با توجه به اینکه بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران و اعتماد به دولت درخواست بازنشستگی پیش از موعد داده‌اند باید وضعیت حقوقی آنها نیز بر اساس عدالت باشد.
همچنین جمعی از بازرسان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز با تجمع مقابل مجلس خواستار مکلف کردن دولت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی‌شان در برنامه ششم توسعه شدند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.