تجمع کارگران معدن طزره در محوطه معدن

صبح امروز کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات مزدی خود در این واحد معدنی دست به اعتراض صنفی زدند. ….

ایلنا:
کارگران معادن ذغال سنگ طزره با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز شنبه ( ۱۱ دی ماه) بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران شیف صبح آنها در محوطه این واحد معدنی برای مدت نزدیک به دو ساعت تجمع صنفی برپا کردند. این کارگران افزودند: نزدیک به چهار ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مختلف، هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است. کارگران معدن طزره با تاکید براینکه خواسته آنان تنها به روز شدن مطالبات مزدی و حقوقی است، افزودند: معوقات مزدی مان مربوط به ماههای شهریور ، مهر،آبان وآذر می شود که از قرار معلوم کارفرما وعده پرداخت یک ماه آن را تاپایان هفته جاری داده است.

طبق اظهارات کارگران این واحد معدنی،اخیرا شورای تامین استان سمنان نیز برای برسی مشکلات کارگران معدن طزره تشکیل جلسه داده است و در آن به کارفرما درباره به روز شدن معوقات مزدی کارگران تاکید شده است. همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت دارند اجتماع صنفی آنها مدت نزدیک به دو ساعت ادامه داشته وپس از آن با وعده کارفرمای معدن طزره و اعضای شورای کارگری، تجمع کنندگان به کار خود بازگشتند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.