نرخ بیکاری بهار، ۱۲.۲ درصد/ یک چهارم جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکارند

بیکاری جدیدترین نماگرهای اقتصادی، حکایت از نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصدی در فصل بهار دارد که در این میان، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۴.۹ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۷.۸ درصد بوده است. ….

مهر:
جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که جمعیت کشور در فصل بهار، ۷۹.۷ میلیون نفر بوده که از این تعداد ۵۸.۲ میلیون نفر شهری و ۲۱.۴ میلیون نفر روستایی هستند. در این میان نرخ رشد جمعیت ۱.۲ درصد و تراکم جمعیت، ۴۸.۳ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.

جمعیت فعال در سه ماهه اول سال جاری ۲۵.۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد بوده است. بررسی نرخ بیکاری نشانگر این است که نرخ بیکاری در جمعیت شهری ۱۳.۷ درصد، در جمعیت روستایی ۸.۳ درصد، در میان زنان ۲۰.۳ درصد و در میان مردان ۱۰.۳ درصد بوده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله معادل ۲۴.۹ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۲۷.۸ درصد بوده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.