قبول طرح پیشنهادی ایران درباره”لباس بانوان” از سوی اتحادیه جهانی

پیشنهاد فدراسیون ایران درباره شیوه جدید “کشتی زنان با لباس مناسب” به تایید اتحادیه جهانی کشتی رسید. ….

کشتی بانوان


ایسنا:
پس از این که طرح پیشنهادی “کشتی زنان با لباس مناسب” به  نناد لالوویچ، رییس اتحادیه جهانی ارسال شد، و توضیحات تکمیلی آن در جلسه روز جمعه در مقر کشتی‌های تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی توسط نمایندگان ایران مطرح و  مورد بررسی اعضای کمیسیون مربوطه قرار گرفت، کلیات شیوه مذکور به تصویب رسید.
هم‌چنین مقرر شد در مسیر اجرایی کردن شیوه جدید کشتی بانوان با لباس مناسب، اصلاحات  احتمالی و مورد نیاز طرح مذکور، از سوی اتحادیه جهانی، اعضای کمیسیون، فدراسیون کشتی ایران و کارشناسان نهادهای غیردولتی همکار با فدراسیون کشتی ایران در روند ارائه این طرح انجام گیرد.

ضمنا با توجه به این که بخش قابل توجهی از مقررات فنی این رشته مشابه رشته کشتی آزاد بانوان است، مقرر شد این کشتی به‌عنوان یکی از شیوه‌های کشتی زیرمجموعه “کمیسیون کشتی‌های تحت پوشش  اتحادیه جهانی کشتی”، با حمایت ایران و سایر کشورها، هم‌چنین بانوان کشتی‌گیری که در جهان علاقمند به فعالیت در این شیوه جدید از کشتی هستند و به لحاظ فرهنگی، اعتقادی، توجه به سلامت و کاهش آسیب‌ها در این شیوه، آن را برای زنان مناسب‌تر نسبت به شیوه رایج می‌دانند، شروع به فعالیت کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.