معوقات مزدی کارگران کاشی کویر یزد پرداخت نشد

باوجود گذشت نزدیک به ۶ ماه از بازگشایی کارخانه کاشی کویر یزد و بازگشت به کار حدود ۵۰۰ کارگر، هنوز مطالبات مزدی مربوط به سال گذشته این کارگران پرداخت نشده است. ….


ایلنا:

کارخانه کاشی کویر یزد که در سال گذشته به علت رکود صنعت کاشی و کمبود منابع مالی به طور موقت تعطیل شده بود، در تابستان فعالیت خود را از سر گرفت.
حدود ۵۰۰ کارگر این کارخانه که از زمان بازگشایی این کارخانه به کار سابق خود بازگشته‌اند ، از سال قبل چند ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند. از قرار معلوم با وجود گذشت چند ماه از بازگشایی مجدد این کارخانه، هنوز بخشی از مطالبات سال گذشته کارگران این واحد قدیمی تولید کاشی پرداخت نشده است. ظاهرا از زمان بازگشایی نیز دستمزد کارگران به موقع پرداخت نمی شود.

کارگران کاشی کویر یزد می گویند امیدواریم در آینده ای نزدیک مشکلات این واحد تولید مرتفع شود و کاشی کویر به روزهای اوج خودش بازگردد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.