اعتراض صنفی کارگران سایت ۳ پتروشیمی بوشهر ادامه یافت

کارگران پیمانکاری شاغل در سایت ۳ پتروشیمی بوشهر در اعتراض به تأخیر معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند. ….

به گزارش منابع کارگری ایلنا از عسلویه، بامداد امروز نیز کارگران پیمانکاری شاغل در سایت ۳ پتروشیمی بوشهر در اعتراض به تأخیر معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.  بر این اساس، کارگران  با تجمع در مقابل در ورودی مجتمع پتروشیمی در اعتراض به چهار ماه معوقات حقوق و بیمه خود معترضند و در پی پرداخت مطالبات خود هستند. این تجمع اعتراضی از دو روز پیش آغاز شده به گفته یکی از کارگران از مردادماه تاکنون بابت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود طلبکارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.