نگرانی نهاد حقوق بشری اروپا نسبت اعدام های گسترده قاچاقچیان مواد مخدر در ایران

یک نهاد مدافع حقوق بشر اروپایی از ایران خواسته است که در مورد کمک احتمالی به تامین اعتبار مالی برنامه‌های مبارز با مواد‌مخدر در ایران که با اعدام‌های گسترده مربوط است، توضیحاتی روشن بدهد. ….

صدای آمریکا:
مؤسسه خیریه حقوق بشر موسوم به ریپریو(Reprieve) طی نامه‌ای ابراز نگرانی کرده است که اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو به عنوان فصلی جدید در مناسبات با ایران به تأمین مالی برنامه‌هایی بپردازند که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایران انجام می‌شود.

اعدام های گسترده در ایران یکی از موارد اصلی انتقاد به نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا بوده است. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، سال گذشته حدود هزار نفر در ایران اعدام شدند که اغلب این اعدام‌ها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است. طی یکسال گذشته اخباری مبنی بر احتمال بازنگری در مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مطرح شده اما این موضوع با مخالفت‌هایی در دستگاه قضایی ایران روبرو بوده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.