حساب‌های بانکی قوه قضاییه وزرای اقتصاد و دادگستری را به مجلس کشاند

محمود صادقی نماینده تهران در توییت‌های مختلفی به پیگیری حساب‌های بانکی قوه قضاییه در مجلس اشاره کرد. ….


ایلنا:
او در توییتی نوشت:
‏طبق آیین نامه داخلی مجلس وزیردادگستری و وزیراقتصاد ظرف دو هفته آینده بایدبرای پاسخ به سؤال درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه در مجلس حاضرشوند.

‏نماینده تهران سپس در دیگر توییت‌های خود به تاریخ‌های احتمالی حضور وزرای اقتصاد و دادگستری در مجلس اره کرد و گفت: تاریخ حضور وزیر اقتصاد برای پاسخ به سؤال درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه احتمالن ۲۳ آذر خواهد بود. ‏وزیردادگستری بعدازظهر روز یکشنبه ۲۱ آذر برای پاسخ به سؤال نمایندگان درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه درکمیسیون حقوقی و قضایی حاضر خواهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.