اعلام خطر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بیکاری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد داد. ….
رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهند اما در این میان، اشتغال اهمیتی ویژه‌ دارد؛ بیکاری، نه‌فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی می‌تواند برای یک جامعه، هشداردهنده باشد.

به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی‌که در ۱۰ سال گذشته، حدود هشت میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند اما برای کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است؛ همچنین، تخمین‌ها حاکی از آن است که با فرض ثباتِ نرخ مشارکت و رشد پنج درصدی تا سال ۱۴۰۰ همچنان بیش از چهار میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.