گفتگو با صالح مسلم رهبر مشترک حزب دمکراتیک کردستان سوریه

گفتگوی بهرام رحمانی با صالح مسلم رهبرمشترک حزب دمکراتیک کردستان سوریه پیرامون مواضع این حزب نسبت به تحولات منطقه. این برنامه با همکاری و ترجمه بهروز خباز همراه بوده است. ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.