طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی: سود ترازنامه بانک‌ها واقعی نیست

طهماسب مظاهری٬ رئیس پیشین بانک مرکزی گفته سود ترازنامه بانک‌ها واقعی نیست و بانک ملت و صادرات ترازنامه خود را دستکاری کرده‌اند. ….

دیگربان:
مظاهری افزوده براساس حساب‌رسی سازمان حساب‌رسی «بخشی از سودها و درآمدهایی که بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان واقعی نبوده٬ باید حذف شود.» مظاهری گفته «مشخصا دو نامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی درباره بانک ملت و صادرات نوشته، نشان می‌دهد که سود ترازنامه این بانک‌ها سود واقعی و قابل قبول نبوده است.» وی اضافه کرده «بانک‌های ما در شرایط سختی به سر می‌برند و از یک طرف با تنگناهای مالی دچار آن هستند و از طرف دیگر مطالبات اسکناسی از دولت دارند.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.