عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران: سن ارتباطات نامتعارف در ایران به ۱۳ سال رسید

فارس:
الهه راستگو  به جنگ نرم “دشمن” و برنامه ریزی گسترده برای انحراف این نیروی عظیم درکشور اشاره کرد و گفت: سن اعتیاد و گرایش به بسیاری از رفتارهای ناهنجار در جامعه کاهش یافته و این مسئله یعنی همزمان با برنامه ریزی دشمن جهت انحراف از ارزشها ی اسلامی -ایرانی آنچنان که باید برنامه ریزی نکرده‌ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از آسیبهای ناشی از فضای مجازی و ترویج “فرهنگ منحط غربی” و بسیاری از ارتباطات نامتعارف به دنبال آن، به عنوان یکی از مشکلات امروز جامعه یاد کرد و افزود: امروز بزرگترین ضربه به نظام ازناحیه ی همین اتاق های گفتگو در فضای مجازی وارد می شود و اعتیاد به اینترنت در کنار اعتیاد به مواد صنعتی و سنتی خسارتی را به جامعه تحمیل می کند که درصورت عدم ارائه راهکار هرگز قابل جبران نخواهد بود. وی به تغییر سبک زندگی خانواده ها در سایه استفاده سوء از شبکه های مجازی اشاره کرد و اظهارداشت: لزوم توجه ویژه خانواده ها به نوجوانان و برنامه ریزی آموزش و پرورش برای معرفی الگوی منایسب به آنان ضروری است.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سن گرایش به مواد مخدر و ارتباطات نامتعارف{ ارتباط دختران و پسران} مطابق آمارهای گزارش شده  به ۱۳ سال رسیده افزود: موضوعات بیان شده واقعیت تلخ جامعه امروز است و با انکار قطعا قابل درمان نخواهد بود. راستگو  با تاکید بر لزوم سیاستگذاری و پذیرش واقعیات موجود از سوی مسئولین یکی از دلایل  گرایش نسل جدید به تفریحات کاذب را خلا های موجود در حوزه رفاهی خانواده ها دانست و افزود: عدم پیش بینی و سیاستگذاری در حوزه رفاه و گردشگری از یک سو و چالش های اقتصادی خانواده ها از سوی دیگر سبب شده تا نوجوان لذت بخش ترین تفریح ارزان یعنی شبکه های انحرافی مجازی، دوستی های خیابانی و  اعتیاد را انتخاب و اولویت نخست خود قرار دهد.

رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران کاهش سن خودکشی و  افزایش آمار آن در بین دانش آموزان را  به دلیل مواجهه آنان بابسیاری از مسائل  و ناشی از آگاهی لازم و مهارت حل مسئله پس از آن دانست و گفت: آموزش و پرورش ضمن برنامه ریزی برای آموزش والدین و شفاف سازی براخی واقعیات غیر قابل باور برای آنان باید دانش آموزان را نیز از خطرات درکمینشان آگاه کند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.