بیش از ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار و سرگردانند

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی با انتقاد از عملکرد دولت و نمایندگان مجلس در قبال کارگران ساختمانی گفت: بیکاری بیداد می‌کند، بیمه هم سهمیه بندی شده، این نهایت ظلم است. ….

ایلنا:
«محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، در گفتگو با ایلنا گفت: از سال ۹۳ به بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیکار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند. وی ادامه داد: سکوت نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان کارگری مجلس در قبال این اجحاف‌ها، تاسف بار است، آن هم در حالی که خیلی از این نمایندگان ادعا می‌کنند که از جنس کارگران هستند.

امیرآبادی با شاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه حقوق پزشک از کارگر ساده هم کمتر است، گفت: سکوت در برابر برخی حرف‌ها و توهین‌ها، نه تنها به ضرر کارگران است بلکه حیثیت نمایندگان را هم زیر سوال برده است. با کمال تاسف آنچه می‌بینیم این است که کارگران فقط پله‌هایی هستند که خیلی‌ها را به قدرت می‌رسانند و به زودی هم فراموش می‌شوند. وی ادامه داد: متاسفم برای وزیر بهداشت با چنین دیدی به کارگران، و بیشتر متاسفم از اینکه قصد دارد همین منابع محدود تامین اجتماعی را با پیش کشیدن طرح ادغام از کارگران بگیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.