موج جدید احضارها و محکومیتهای فعالان کارگری و اجتماعی به راه افتاده است

گسترش روزانه بیکاری، فقر و سیه روزی کارگران و زحمتکشان، گسترش آلونکنشینی در حاشیه شهرها، همه و همه بیانگر غارت هر چه بیشتر اموال و دارائیهای مردم است که هر روزه اعتراضاتی را در جای جای کشور به همراه دارد ….

محکومیت یازده سال زندان برای شاهپور احسانیراد و جعفر عظیمزاده، دو تن از فعالان کارگری در دادگاه ساوه، به دنبال محکومیت پنج ساله  ابراهیم مددی و داود رضوی از سندیکای شرکت واحد  نشانگر آن است که قوه قضائیه تصمیم گرفته است با بالا بردن هزینههای فعالیت کارگری و اجتماعی از این پس با شدت عمل بیشتری برخورد کند. محکومیت حبس ۱۶ ساله برای نرگس محمدی فعال اجتماعی، محکومیت ۶ ساله برای اسماعیل عبدی نماینده معلمان معترض، احضار محمود بهشتی و جعفر عظیم زاده به زندان و تشدید فشارها بر بهنام ابراهیم زاده و ضرب وشتم وی در زندان تاییدی بر  همین امر است که صاحبان ثروت و حقوقهای نجومی و اختلاسگران تصمیم گرفتهاند هر ندای مخالفی را در سینه خفه کنند تا با خیال راحت به چپاول اموال مردم و ته مانده سفرههای خالی کارگران و زحمتکشان بپردازند.

گسترش روزانه بیکاری، فقر و سیه روزی کارگران و زحمتکشان، گسترش آلونکنشینی در حاشیه شهرها، همه و همه بیانگر غارت هر چه بیشتر اموال و دارائیهای مردم است که هر روزه اعتراضاتی را در جای جای کشور به همراه دارد و در مقابل صاحبان قدرت و ثروت از ترس گسترش اعتراضات مردمی فشار را بر فعالان کارگری و اجتماعی افزایش میدهند.

قوه قضائیه که به گفته برخی از مقامات، دیگر قانون در آن حکمفرما نیست، به نیابت از دزدان و غارتگران اموال مردم به دادن احکام شداد غلاظ به معترضان وضع موجود میپردازد. بسیاری از احکام، چه سیاسی و یا عادی، بر مبنای توصیهها و پارتی بازیها و یا رشوههای معمول صادر میشود و طبیعی است که چنین احکامی مورد قبول مردم نخواهد بود. صدور این احکام نه تنها فعالان اجتماعی و کارگری را که از حقوق کارگران و زحمتکشان و مردم محروم . چپاول شده دفاع میکند، ساکت نخواهد کرد بلکه آنان را در پیگیری مطالبات مردم و همچنین لغو این احکام، مصممتر خواهد کرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر
۳آبان ۱۳۹۵

———————————————
منبع:
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.