تجمع اعتراضی ساکنان منطقه قند آبکوه خراسان (شهرک امیرالمومنین)

صبح امروز (شنبه اول آبان ماه) بیش از یک صدو پنجاه نفر از اعضائ خانواده کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد با تجمع در این منطقه به شرائط زندگی در این محل اعتراض کردند ….

این خانواده ها که ساکنین منطقه آبکوه (شهرک امیرالمومنین) در حاشیه شهر مشهد هستند به نبودن امکانات زندگی در این منطقه اعتراض داشتند . آنان در پلاکارد نوشته هائی که با خود داشتند به نبودن حتی یک درمانگاه در منطقه و هم چنین نبودن نانوائی در محل زندگیشان اعتراض داشتند .

منطقه کارخانه قند آبکوه که در گذشته در خارج شهر مشهد قرار داشت و اکنون با گسترش شهر مشهد به یکی از محلات حاشیه این شهر تبدیل شده است . اما هم چنان به دلیل حاشیه بودن از تمام امکانات شهری محروم است . تجمع کنندگان به نمایندگی از دو هزار خانواده ساکن این محل آمده بودند که همگان دچار این وضعیت نابسامان هستند . آنها همچنین از آلودگی محیط زیستشان که توسط دودکش های غیراستاندارد کارخانه قند آبکوه در فصل کار ایجاد می شود، به شدت شاکی بودند. این ساکنان که در منطقه شهرک امیرالمومنین زندگی می کنند اغلب کارگران فصلی و غیر فصلی کارخانه قند آبکوه و یا کارخانجات دیگر مستقر در جاده چناران هستند.

بنا به گفته برخی مسئولان بیش از ده میلیون حاشیه نشین در محلات اطرف شهر های بزرگ زندگی می کنند که دارای زندگی بسیار سختی هستند و اغلب کارگران بیکار و یا روزمزد در این مناطق ساکن هستند و با گسترش بیکار و تعطیلی کارخانجات و هم چنین نابودی روستاها روز به روز بر جمعیت این حاشیه نشین ها افزوده می شود.
————————————–

منبع:
http://www.kanoonm.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.