جلسه دادرسی احمد منتظری در رابطه با پخش نوار سخنان آیت الله منتظری

در این جلسه کیفرخواست صادره مبنی بر تقاضای محکومیت ایشان به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به استناد مواد ۴٩٨ و ۵٠١ و ۵٠۵ قانون مجازات اسلامی قرائت شد؛ و سپس ایشان ضمن رد اتهامات فوق، بر اساس لایحه تنظیمی، به دفاع از خود پرداخت. ….

بیانیه بیت منتظری درباره جلسه دادرسی مورخ ٢٨ مهر ماه ۱۳٩۵

بسمه تعالی

به دنبال انتشار فایل صوتی آیت الله العظمی منتظری در خصوص اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، جلسه دادرسی حجة الاسلام والمسلمین احمد منتظری در مورخ ٩۵/٧/٢٨ در محل شعبه ۵ دادگاه ویژه روحانیت قم به ریاست قاضی حجة الاسلام رضایی، به صورت غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه برگزار شد.

این جلسه که از ساعت ٩ صبح آغاز شده بود، در ساعت ١ بعدازظهر به پایان رسید.

در این جلسه کیفرخواست صادره توسط شعبه ۴ بازپرسی، توسط حجة الاسلام انصاری زاده نماینده دادستان مبنی بر تقاضای محکومیت ایشان به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به استناد مواد ۴٩٨ و ۵٠١ و ۵٠۵ قانون مجازات اسلامی قرائت شد؛ و سپس ایشان ضمن رد اتهامات فوق، بر اساس لایحه تنظیمی، به دفاع از خود پرداخت.

بر حسب درخواست مسئولین مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رأی دادگاه منتشر نشود.

بیت آیت الله العظمی منتظری(ره)

٢٨ مهر ماه ۱۳٩۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.