مسعود پزشکیان: اگر مشکلات با بگیر و ببند رفع می‌شد،باید تا کنون حل می‌شدند

با امر و نهی نمی شود کسی را هدایت کرد ….

تابناک:
مسعود پزشکیان، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی  با اشاره به برخی حواشی درباره توقیف برخی از فیلم ها و همچنین احتمال فیلترینگ تلگرام و لغو کنسرت ها در کشور اظهار داشت: در رژیم گذشته، همه عناصر فساد وجود داشت و حتی برای آن ها تبلیغ هم می شد. در آن زمان صدا و سیما بی بند و باری را ترویج می کرد و در بیرون کاباره ها مشغول کار بودند. از طرف دیگر، خواننده و رقاص هم وجود داشت و به عبارت دیگر، همه چیز برای فساد فراهم بود، ولی چرا جوانان ما سراغ آنها نرفتند و انقلاب کردند؟! وی گفت: در اوایل انقلاب، دانشجویان اجازه ورود هیچ خواننده‌ای را به دانشگاه نمی‌دادند؛ اما امروز گروه‌های موسیقی در دانشگاه‌ها با استقبال وسیع دانشجویان رو به رو می‌شوند. کار فرهنگی را باید با کار فرهنگی و کار سیاسی را با کار سیاسی جواب داد، اندیشه نیز باید با اندیشه پاسخ داده شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر اندیشه با اندیشه پاسخ داده نشود، جواب نمی دهد، دقیقا به همین دلیل است که روز به روز مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی ما بیشتر می شود، مسئولان فرهنگی ما امروز به جای تلاش برای تفهیم مفاهیم و کنار آمدن با افراد مشکل دار با حربه امر و نهی وارد می شوند، جواب برعکس نیز می گیرند. وی همچنین افزود: با امر و نهی نمی شود کسی را هدایت کرد. هدایت با تغییر رفتار و نفوذ در قلب و روح مردم امکان پذیر است و نفوذ در قلب هم با امر کردن امکان ندارد. ما نمی توانیم به فرزندان و کسانی که در خانه با آنها زندگی می کنیم، امر و نهی کنیم تا چه رسد به فردی که در خیابان او را نمی شناسیم. وی گفت: باید با افراد درست صحبت کرد و نباید در جامعه بگیر و ببند راه انداخت. اگر مشکلات ما با بگیر و ببند حل می شد، باید تا کنون حل می شد. همان طور که گفته شد، در رژیم گذشته همه چیز بود و تمام کسانی که در آن زمان کار فرهنگی می کردند، آرزو داشتند، یک ساعت امکانات صدا و سیما را داشته باشند تا مردم را هدایت کنند، اکنون که همه چیز دست ماست، باز مشکل وجود دارد؛ پس گیر کار خود ما هستیم.

وی ادامه داد: مشکل از قانون نیست، قوانین وجود دارد، ولی اگر قانون مقبولیت نداشته باشد و مصالح جامعه را در نظر نگیرد، نمی تواند کارساز باشد. ما از قانون بالاتر قرآن را داریم، ولی می بینیم افرادی در جامعه هستند که حتی به آن نیز عمل نمی کنند. در قانون باید نگاه جامعه را به مسائل در نظر گرفت، نه اینکه نگاه افراد را تبدیل به قانون کنند. وی همچنین در ادامه افزود: هر وسیله، هم می تواند خوب باشد و هم بد؛ یعنی شاید فردی هم کار خوب انجام دهد هم کار خلاف. در نتیجه این نگاه ما چهارچوب فکری است که می تواند شخص را به یک تهدید یا یک فرصت تبدیل کند.
پزشکیان در پایان اظهار داشت: باید از ابزارها درست استفاده کرد؛ برای مثال، چیزهایی که ما در عزاداری ها از آنها استفاده می کنیم، جزو آلات موسیقی هستند، اما در جهت دیگری از آنها بهره برداری می شود. اینها وسیله هستند، نه ثواب دارند نه گناه، بلکه روشی که از این ابزار ها استفاده می شود، به آنها معنا می دهد. ما اگر بتوانیم از آن در جهت درست و سیاست های درست استفاده کنیم، می تواند تأثیرگذار باشد، ولی اگر بخواهیم آن را حذف کنیم، زیرزمینی می شود و توجیه خوب و بد به خود می گیرد و در مسیر عناد و دشمنی قرار می گیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.