باریش نصیریان: چوخ بختیارهای سیاسی و تنوع و کثرت انان

زنده یاد صمد بهرنگی در مقاله ای معروف از این پدیده ها و موجودات بسیار گفته است. مصطفی شعاعیان کثرت و خطر افزایش این موجودات را در نقاب آدم دو پا خطر مهلک برای بشریت توصیف میکرد. صادق هدایت از دست این موجودات جنون گرفت و در نهایت خود کشی کرد. زنده یاد غلامحسین ساعدی با عنوانی دیگر انان را موجوداتی همه چیز خوار تعریف کرده است. هزاران روشنفکر دیگر در این باب سخنها فراوان گفته اند. ….

——————————————————–

پدیده  (موجوداتی*) بنام چوخ بختیار و انواع و اقسام و تنوع و کثرت انان موضوع مهمیست که برای شناخت انان میبایست به ان پرداخت. گسترش این ویروس خطرناک در جامعه سیاسی سرزمینمان موتهاست که زنگ خطر نابودی اخلاق سیاسی را بصدا در اورده است.

زنده یاد صمد بهرنگی در مقاله ای معروف از این پدیده ها و موجودات بسیار گفته است. مصطفی شعاعیان کثرت و خطر افزایش این موجودات را در نقاب آدم دو پا خطر مهلک برای بشریت توصیف میکرد. صادق هدایت از دست این موجودات جنون گرفت و در نهایت خود کشی کرد. زنده یاد غلامحسین ساعدی با عنوانی دیگر انان را موجوداتی همه چیز خوار تعریف کرده است. هزاران روشنفکر دیگر در این باب سخنها فراوان گفته اند. نوع تکثر یافته این موجودات در سرزمینمان بخاطر رواج جهل عمدی و سازمان یافته و عمومی گشته توسط همه حکومتگران در یک سده گذشته سرنوشت سیاسی مردمان این سرزمین را به قهقرا سوق دادند.انتخاب سیاسی همیشه در اکثریت در جامعه و سرزمینمان این پدیده و موجودات  جهنمی برای اقلیت اگاه گشته انسان در جامعه ما و جامعه بشری ایجاد کرده است.

در این نوشته سعی میگردد بصورت کوتاه به انواع و اقسام این موجودات و بیشتر نوع تکثر یافته و مدرن انها پرداخته گردد.زنده یاد صمد بهرنگی نوع ساده این موجودات را با ذکاوت خاص خود معرفی کرده و نیازی به باز تکرار ان نیست
چوخ بختیارها انواع و اقسام بسیاری دارند جنس نر و ماده انها داعما در حال تکثر و بازتولید هستند. این نوشته قصد دارد صرفا به نوع خطرناک چوخ بختیار های سیاسی پرداخته و علل و عوامل تکثر و انواع و اقسام انها را بر شمارد.بدین وسیله با پوزش از چوخ بختیارهای نوع کم خطر تحلیل وارزیابی از انها را در نوبتهای بعدی وعده میدهم.

چوخ بختیارهای سیاسی بر دو نوع هستند داخلی و خارجی.
چوخ بختیارها در طی دورانهای تاریخی سرزمینمان در یک قرن گذشته ضربات جبران ناپذیری را در روند رشد جامعه انسانی زده و با همراهی و همگامی با  دستگاه حاکمیت کارگزار و وابسته این جوامع را از رشد و ترقی باز داشته اند.این پدیده در ادوار تاریخی مشخص در نقابهای سیاسی و با ایجاد احزاب سیاسی از هر رنگ و مرامی بسان ترمز حرکت اجتماعی عملکرد داشتند.از دوران مشروطیت تا ایجاد سیستم های سیاسی مزدور تا فرمان تسلیم و کودتا وحتی ساخت حرکت های اجتماعی و قیامها نقش چوخ بختیارها در راهبری احزاب سیاسی و سازمانها بمنظور شکست دادن این جریانها عمدی بوده و هست. تجمع چوخ بختیارها با ماسک چپ در دستگاه رهبری حزب توده در تمامی دوران حیات سیاسی این حزب مثال عینی این ادعاست
ریشه و تفکر رفتار و کردار و منش همه  انواع این موجودات  در محتوا و هدف یکسان است. بدلیل دوری از وطن و غم هجران و تبعید و عدم شکوفایی در داخل نوع خارجی این موجودات که به هر دلیلی مجبور به  عزیمت گشته اند بسیار قابل تامل و ارزیابیست.تاریخچه پیدایش چوخ بختیارهای روشنفکر نما را میبایست از همه دوران تحصیل انان پی گیری نمود . چوخ بختیاران در همه  دورانهای  تحصیلی  مدرک گرا هستند.این موجودات از کاسه لیسی استادان گرفته تا فریب و دغلکاری و حتی تقلب و خرید مدرک میبایست صاحب مدرک گردند.چوخ بختیارهای مدرک گرا در تمامی فصول تحصیلی بخصوص در مدارج دانشگاهی با همرنگ ساختن چهره و افکار و پوشش و گفتار و کردار مدل حاکم پسند دست هر نوع موجودات دیگر مثل افتاب پرستان را از پشت میبندند.سیاست و مبارزه از نگرش اکثر  انان امری ناپسند است. هدف و وظیفه انان با بهانه تحصیل  کسب مدرک است.جنس  موذی تر این موجودات با شرکت در نهادها و انجمنهای وابسته به تفکر حاکم در دانشگاهها برای اخرت خود بعد از دوران تحصیلی و رسیدن به پست و مقام کوشا میشوند.جنس نیمه موذی  انان با ادا و اطوار روشنفکر نما  در مقاطع حساس به هر رنگی و نقابی در میایند.این قسم که تعداد انها همیشه اکثریت را تشکیل میدهند در هیچ برنامه و تجمع سیاسی و اعتراض انسانی شرکت نمیکنند .انان همیشه بخاطر داشتن شامه تیز و احساس خطر از این قبیل عملها همیشه دوری میگزینند.مبارزات قهرمانانه انها در زیر لحاف و یا در گفتگوهای کافه ها و شب نشینیها صرفا برای جلب توجه دیگر هم نوعان علنی میگردد . این قبیل اعمال در فردای عزیمت انان به هر جا خصوصا غربت با اب و تاب و دروغ و تحریف بزرگنمایی شده و بعنوان کارنامه مبارزات پر شکوه این افراد باز تعریف میگردد.بعد از مرحله کسب مدرک و وارد شدن این موجودات  به جامعه  قسم صاحب پول و پارتی از  طبقه ممتاز برنده ترین نوع این موجودات در قاپیدن پست و مقام و شغل و در امد هستند.

نوع داخلی چوخ بختیارها در دوران زندگی بعد از دوران تحصیل بر اساس منافع فردی  گاها سیاسی شده و موضع گیریهای سیاسی از خود بروز میدهند. منافع شغلی و کسب مقام و  تمکین از اوامر و قدرت حاکم از  رده های بالا دلیل اصلی این نوع رفتار سیاسی انان است.  شعار اصلی و موضع گیری  همه این موجودات  همرنگی در رسوایی جماعت است .شرکت در انتخابات سیاسی بیخطر نق زدنهای سیاسی تظاهرات همیشه پنهان و محدود در جمع های کوچک خانواده و اقوام و دوستان  از قسم  روشنفکر نما همیشه جاریست.مفهوم برابری جنسیتی از منظر جنس نر انان خوب بودن مینی ژوپ برای دختر همسایه است و بیشتر این ژستهای روشنفکری  برای تور کردن ماده ها گرفته میشود. منافع حاکم گشته نر سالاری اکثرا بنفع جنس نر این موجودات  است.حفظ برتریت مطلق حقوقی در جامعه از اولویت ویژه این گروه است  .تضاد رفتارهای اجتماعی سر بزنگهای صیغه و ماجرای طلاق و سرپرستی فرزندان با  شعارهای انان یکباره اشکار میگردد.جنس ماده چوخ بختیار هم  کما بیش بسان نر ها با همان شیوه ها  عمل میکنند ژستهای روشنفکری این قسم در حالتهای شاعرانه در خیانتهای یواشکی و یا تن فروشیهای رسمی معروف شده به مهریه و صیغه پوچ میگردند.

عدالت و مبارزه با ستم و ستمگری فقر و بیداد و ظلم تا زمانی که بدر خانه انها نزند پدیده قابل تحملیست .رفتار و کردار همه این موجودات  به یکسان در حد زاد و ولد و تکثیر و تولید مثل و حفظ دارایی و موجودی و افزایش انها دور میزند.در معرفی این  قسم به همین نمونه های کوتاه بسنده میکنم

خطرناکترین قسم این موجودات  که بیشتر به نوع حشره سانان شباهت ژنتیکی دارند  چوخ بختیارهای سیاسی کوچ کرده به خارج هستند.این قسم حشرات ببخشید موجودات در مراحل مختلفی اکثرا با پاسپورت و گاها بی پاسپورت  و در دورانهای تاریخی متفاوت با کمک  خارجی و یا داخلی به خارج مشرف شدند.
این نوع موجودات نیز بر دو نوع ماده و نر تقسیم میشوند اما انواع و اقسام مختلفی داشته و بر اساس تاریخ تولید و طبقه وعلتهای  مهاجرت   متمایز میگردند.این قسم حشرات نسبت به سایر مهاجرین دارای عمر طولانی هستند.این حشره سانان بر اساس یافته ها و رفتارهای ژنتیکی مختص به ذات انان با سرعت در  جوامع بیگانه  خو میگیرند. با استفاده از ترفند همیشگی بر  اساس دروغ و ریا و دغل و حقه بازی و فریب سریع مراحل رشد و ترقی را نسبت به سایر مهاجران خصوصا مهاجرین از قسم کشوری خود پیشی میگیرند.این موجودات با کسب مهارت در کسب مدارک و القاب  و اکثرا با  جعل انها دست هر جاعل جهانی را از پشت میبندند.بازگشته های این موجودات به وطن اکنون  حاکمان رژیم فعلی میباشند.

جنسهای نر چوخ بختیارهای خارجی  اکثرا بخاطر تغییرشرایط اقلیمی و قانونی اکثرا تنها زندگی میکنند.  جدایی و یا فرار اعضای خانواده از حیطه سلطه نر سالارانه دلیل عمده  تنهایی انان است .این موجودات نر  این نقصان  را در سازمانها و احزابی که توسط همنوع و هم ذاتهای خود میسازند جبران مینمایند .با تغییر هر فصل از سال جفت جوان ماده این جانوران که از مجموعه  زیر دست حزبی و سازمانی انتخاب میگردند نیز تغییر میکند.جنس نر این حشرات با توسل به کسب شهرت توسط رسانه های هم ذات خود که توسط حشره هایی از قبیل خود و یا با پول رژیم اداره میشوند تورهای ماهیگیری خود را در سطح جهان میگسترانند. هواداران و مریدان جنس ماده بعد از  بدام افتادن توسط این  موجودات براحتی شکار میشوند.

قسم موفق تر و بیرقیب  این چوخ بختیارها از نوع قدیمی و متعلق به نسلهای قبل هستند .این قسم  تمامی منسبها و القاب و عنوانها  را با ترفندهای قدیمی تر  اشغال کرده اند.این نوع موجودات  با ساختن احزاب و سازمانهای سیاسی و پر طمطراق یا جبهه سیاسی و اتحادها با  همنوعان خود به غاز چرانهای دیگر و رقیب و هم جنسان خود مجال رشد و ترقی نمیدادند. اکنون بعد از صادرات عمدی رژیم از نوع اصلاح شده ژنتیکی این جانوران  بازار کاسبی نوع قدیمی این موجودات  کمی کساد گشته است .هر یک از این جانوران با برپا ساختن دکان چند نبشه سیاسی حزبی و سازمانی و جبهه ای در امد های هنگفتی را  برای خود و افراد فامیل و اقوام خود پس انداز  کرده اند.القاب رسمی اکثر این موجودات  علاوه بر مدارک دانشگاهی پروفسور و دکتر لقب معروف و پسوند  اپوزسیون است.بخشی دیگری از این موجودات بصورت فردی با عناوین  مفسر خبری و تحلیل گر و اکادمیک و کارشناس نسخه های یکسانی با خطوط متفاوت و همیشه بد خط نوشته و مینویسند. کسب در امدهای این نوع  متفاوت از این طریق میسر میگردد.جنس ضعیف شده این جانوران در گروههای انگشت شمار محفللهای کوچک با اعضا و هواداران هنوز به نشخوار و تکثیرهم نوع ادامه میدهند.

چوخ بختیارهای ضعیف که مجال رهبر شدن نداشتند با همه تلاشهای ناموفق برای ساخت جبهه و سازمان و حزب  همچنان با نق های سیاسی علیه دیگران شوریده و میشورند.جنگ قدرت در مابین این چوخ بختیارهای سیاسی تا بدانجایی پیش رفته است که هدف غایی اکثر انان حذف دیگر رقبا از صحنه و بازار است.این موجودات با توسل به همه ابزارهای موجود و با استفاده از همه روشهای مختص رفتاری و غیر اخلاقی  جبهه جنگی بزرگی را تشکیل داده اند.شمار چوخ بختیار های فرد گرا در این جنگ رهبران افزایش پیدا کرده است.این قسم جانوران فرد گرا که دیگر مجال عوام فریبی را از دست داده اند بیشتر در ماسکهای قلابی مخالف با هر نوع تشکل و سازماندهی علاوه بر تخریب دیگران تنها عملشان افشا دیگران و مطرح شدن به هر قیمتیست.  اکثر این قسم جانوران ماسکهای فراوان و حتی انارشیستی را  نیز بخود میگیرند تا بهانه لازم از بی عملی خود در تشکل یابی را توجیه کرده باشند.

در حالت کلی این جانوران (چوخ بختیاران) به چهار دسته راست و چپ و میانه ونعلین و میخین تقسیم میشوند

دسته  راست این موجودات  شامل خاک پرستان  و یا اسپرم مقدس  پرستان هستند .این دسته اکثرا در قعر تاریخ هزاران ساله  ارتجاعی خود ساخته گیر کرده و بسیار مضر هستند.بی اخلاقی و دشنام و فحش و ناسزاگویی منطق قالب شده رفتار سیاسی انان است.گروه دوم از دسته راست با تفکر غالب شده مذهبی با استفاده از هر موقعیتی برای حفظ خود و تکثیر ویروس خود از کاسه لیسی و مزدوری و نوکری علنی قدرتهای جهانی نیز ابایی ندارند.رفتارهای مشابه این دو گروه از دسته راست حذف مخالف با توسل به هر شیوه متداول و مشابه تفکر غالب شده ارتجاع حاکم است.شاه اللاهی و حزب اللاهی القاب مناسب این گروه است

دسته  چپ این قسم جانوران به تعداد افراد درون این قسم متفاوت هستند.عده ای از این جانوران در تشکل ها و احزاب اکثرا کاغذی با هم نوع و هم ذات خود محفلهای رنگارنگی ساخته و مشغول خود ارضایی سیاسی بنام مبارزه سیاسی هستند این عده بی خطر برای نظام پر خطر ترین قسم برای جامعه ایرانی محسوب میشوند.دسته های چماقدار بسیج شده توسط رهبران ولایت مدار وقیح محفلهایشان هیچ مرز اخلاقی برای حذف کامل رقیب حتی همسنگر سابق خود نمیشناسد.قهر و اشتی هر یک از این موجودات سرنوشت خود ارضایی سیاسی انان را تعین میکند.این دسته چپ بخاطر انشعابات فراوان سیاسی بیشمارند.

رفتارهای مخصوص این دسته از استریپ تیز سیاسی خیابانی  و فریادها و یا ناله و شیون شبانه علیه اعدام و یا پیکتهای انگشت شمار که  اکثرا در روزهای تعطیل تشکیل میشود و یا هزاران بیانیه های محکومیت و زنده باد و مرده باد انها را از دیگر همنوعان خود متمایز میکند.اکثر این افراد مخصوص به این دسته  به چوخ بختیار کاغذی مشهورند.این عده برای بر هم نزدن کاسبی های حقیرانه زندگی برده وار خود حتی قادر نیستند روزی از روزهای بردگی را به خود ارضایی خیابانی خود اختصاص دهند.فعالیتهای این گروه صرفا برای پر کردن پروگرامهای سفارش شده از طرف رهبران حزبیشان و یا گرفتن عکسهای یادگاری و درج انان در فضای مجازی صرفا برای کسب شهرت کاربرد دارد.

بر اساس هجرت طولانی این دسته کاغذی  و نیاز به کسب شهرت و مقام ترفند جدید مدرن گرایی از شاخص های مهم رفتاری این دسته بشمار میرود. اکثر قریب به اتفاق این دسته چوخ بختیارهای کاغذی با اقدام به خرید خانه قسطی و ماشین قسطی و زندگی قسطی و با نمایش حقارت بار انان در طلب شهرت میباشند.این گروه با زندگی  برده وار و حقیر خود خود برده جوامع میزبان خود گشته اند.بجز رهبران محفل این احزاب کاغذی برای تصدی پستهای سیاسی حکومت خیالی خود هیچ کسی از زیر دستان این محافل حتی قادر به ترک محل زندگی خود نیز نیست.سرنوشت اتی و سرمایه حقیرپس انداز شده  در نتیجه  این همه بردگی خود  انان و نسل بعدی فرزندان انان را اسیر ساخته است.
قسم چوخ بختیارهای چپ تنها در  اعتقاد به تقدسهای رایج و ارتجاعی گشته توسط هر یک از انان در طی دو قرن گذشته متفاوت نیستند .واژه پسوند ایسم تمایز ایست اندیشه انان  و تعقل تاریخی انان  را نمایان میسازد.بعضی از این ایستهای اندیشه با نامهای اندیشمندان چپ مشخص میگردد.

درجه تفاوت نقاب هر یک از انواع چوخ بختیارهای چپ نما  از رادیکال و انقلابی و مدرن و پست مدرن و پسا پست مدرن و اولترا مدرن هم گذشته است اما ماهیت مشترک همه انان ارتجاعی بودن اندیشه همه انهاست.

دسته میانی و دسته چهارم نعلین و میخین در لابلای گروه راست و چپ در نوسانند .کثرت تکثر دسته راست و چپ موضع گیری و صف بندی انان را مشخص میسازد.منافع حقیر بهمراه موضع گیریهای حقارت بار در همه دوران حیاط موذی وار  انان ابرویی برای این دسته بجای نگذاشته است.سابقا این دسته در ایجاد جبهه های رنگارنگ جمهوری اسلامی خواهان و اصلاح طلبان موفقیتهای چشم گیری را کسب کرده بودند.
خود ارضایی سیاسی وبی عملگی مفرط و باز تکرار مکررات همه اشتباهات از مختصات ویژه عمومی شده این دسته هاست

انواع  و اقسام نر و ماده این حشرات و چوخ بختیارهای سیاسی فعال  فیسبوکی و تلگرامی وچات رومها و محافل مشابه این دست در سری دوم تحلیل و ارزیابی معرفی خواهند شد

باریش نصیریان

ادامه دارد ……

……….

پ ن. لطفا بعد از خواندن این نوشته  اگر ان را جالب یافتید و نگرشتان به ذوم کردن و یافتن تشابه های رفتاری این موجودات با اشنایان اطرافتان است بخود بسان من شک کنید.زیرا برای درک و شناخت این رفتارها بسان من نگریستن به اینه الزامیست. امتحان کنید برای مقطوع النسل کردن این ویروس  همه گیر شده در جامعه سیاسیمان اولین گام این تلاش از این نگرش درونی به خود اغاز میشود.پیروز باشید.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.