سنگ قبر سپانلو را هم شکستند!

به گفته خانواده سپانلو سنگ مزار این شاعر مدتی پس از نصب مخدوش و درواقع آسفالت شده است. ….

بهار نیوز:
امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد به نقل از خانواده شادروان محمد علی سپانلو شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که سال گذشته درگذشت. به گفته خانواده سپانلو سنگ مزار این شاعر مدتی پس از نصب مخدوش و درواقع آسفالت شده است. این اتفاق تاسف برانگیز تکرار ماجرای سنگ قبر ایرج افشار است که آن نیز به این سرنوشت دچار شده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.