کارگران شرکت پتروشیمی ایلام دست به تجمع صنفی زدند

بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران چندین شرکت پیمانکاری پتروشیمی ایلام از دیروز (۳۱ شهریور) دست به تجمع زده‌اند. ….

ایلنا:
بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران چندین شرکت پیمانکاری پتروشیمی ایلام از دیروز (۳۱ شهریور) در اعتراض به سه ماه معوقات مزدی  و عدم تحقق وعده‌های کارفرما در داخل دفاتر شرکت پیمانکاری  تجمع کرده‌اند.

یکی از کارگران که به نمایندگی از دیگران تماس گرفته بود، گفت: این اعتراضات از بامداد دیروز آغاز شد و کارگران چندین شرکت پیمانکاری زیرمجموعه شرکت پتروشیمی ایلام در آن حضور داشتند، اما با حضور نماینده کارفرمای اصلی در جمع کارگران و نشان دادن چک  پرداخت مطالبات،  به کار بازگشتیم. وی در توضیح مطالبات صنفی کارگران ادامه داد: قرار بود امروز (اول مهرماه) پرداختها انجام شود و کارفرمای مادر به جای واریز صورتحساب پیمانکار مطالبات کارگران را مستقیم به حساب آنها واریز کند اما تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته و با این حساب کارگران امروز هم دست از کار کشیده اند.

برپایه اظهارات کارگران، پیش از این نیز در ماه‌های گذشته  تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران بارها منجر به اعتراضات صنفی آنها شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.