هشدار روزنامه جمهوری اسلامی درباره برخی ائمه جمعه؛ تعداد نمازگزاران بطور مستمر کاهش پیدا میکند

متاسفانه یکی از مشکلات آن دسته از ائمه جمعه که دارای کارنامه منفی هستند اینست که یا معلومات کافی برای اداره نماز جمعه ندارند و یا فرصت کافی برای مطالعه و آماده کردن مطالب جهت پربار کردن خطبه‌ها اختصاص نمی‌دهند. ….

بخش هایی از یادداشت امروز روزنامه جمهوری اسلامی:
* واقعیت اینست که عده‌ای از ائمه جمعه در حد مطلوبی به وظایف خود عمل می‌کنند و در جذب مردم و ایجاد وحدت و همدلی و تقویت جبهه حق موفقند، عده‌ای نیز هر چند موفق نیستند ولی کارنامه منفی هم ندارند، اما عده‌ای متاسفانه در کارنامه خود غیر از ایجاد تفرقه، چرکین کردن قلب‌ها نسبت به همدیگر و دفع مردم چیزی ندارند. نگاهی اجمالی به مصلاهای جمعه و کاهش مستمر نمازگزاران می‌تواند این واقعیت تلخ را به اثبات برساند.

* متاسفانه یکی از مشکلات آن دسته از ائمه جمعه که دارای کارنامه منفی هستند اینست که یا معلومات کافی برای اداره نماز جمعه ندارند و یا فرصت کافی برای مطالعه و آماده کردن مطالب جهت پربار کردن خطبه‌ها اختصاص نمی‌دهند. این قبیل افراد چون با دست خالی بر منبر نماز جمعه تکیه می‌زنند، خود را ناچار می‌بینند برای جلب توجه مخاطب به پرخاش کردن به این و آن متوسل شوند و از مسیر پدری به مسیر طرفیت واز جاده انصاف به بیراهه تخریب و منفی‌بافی کشانده شوند. این شیوه، مردم را از نماز جمعه دور می‌کند، قلب‌ها را از همدیگر مکدر می‌نماید و مانع وحدت و انسجام می‌شود.

* نقش عناصر فرصت طلب که تلاش می‌کنند با نزدیک شدن به این دسته از ائمه جمعه، اغراض خود را به آنها القاء کنند را نیز نباید نادیده گرفت. آنها نه علاقمند به ائمه جمعه هستند و نه دلسوز انقلاب و نظام و کشور و مردمند، بلکه فقط درصدد هستند نان خود را در این تنور داغ بپزند و منافع شخصی و حزبی و جناحی خود را تامین کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.