اختصاص اعتبار پنج میلیاردی برای هیات های مذهبی خوزستان!

پنج میلیارد ریال برای تقویت و پشتیبانی از هیات های مذهبی خوزستان از سوی استاندار خوزستان تخصیص یافته و به زودی این مبلغ در اختیار هیات های مذهبی قرار می گیرد. ….

رئیس شورای هیات های مذهبی خوزستان در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: پنج میلیارد ریال برای تقویت و پشتیبانی از هیات های مذهبی خوزستان از سوی استاندار خوزستان تخصیص یافته و به زودی این مبلغ در اختیار هیات های مذهبی قرار می گیرد. وی افزود: استاندار خوزستان با حضور درآیین افتتاحیه این نمایشگاه از نزدیک مسائل و مشکلات هیات های مذهبی استان را بررسی کرده و با توجه به طرح مشکلات هیاتهای مذهبیاین مبلغ را تخصیص داد. رئیس شورای هیات های مذهبی استان به تعداد هیات های مذهبی مجوز دار درسطح خوزستان اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر در سطح شهرستان اهواز حدود دو هزار هیات مذهبی و در سطح استان نیز حدود ۱۰ هزار هیات مذهبی مجوز دار فعالیت می کنند اما هنوز نیز بسیاری از هیات های مذهبی بدون مجوز فعالیت می کنند که حمایت های ما شامل حال این هیات ها نخواهد شد.

وی تصریح کرد: اولویت های ما برای تخصیص اعتبار و حمایت مالی ابتدا مساجد و پس از آن حسینیه ها و هیات های مجوز دار است. باب المراد یاداور شد: دریافت مجوز یکی از لازمه اصلی فعالیت هیات های مذهبی است اما دلیلی برای حمایت مالی به حساب نمی آید و تنها جنبه قانونی بودن آن هیات را نشان می دهد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.