بازگشت ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت

دوهزار میلیارد تومان از بدهی های بابک زنجانی از طریق انتقال دارایی های نقد و اموال وی به شرکت نفت بازگردانده می شود. ….

علی اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری آنا، با بیان این مطلب گفت: طلب شرکت نفت از بابک زنجانی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. وی ادامه داد: برای وصول این بدهی، با نظر مقامات قضایی و بویژه دادستان تهران، مقرر شد تا اموال و دارایی هایی که این شخص در ایران و خارج از ایران دارد را با نظر کارشناسی ارزیابی کرده تا مشخص شود این اموال تا چه حد می تواند مطالبات شرکت نفت را پوشش دهد. ماهرخ‌زاد با اشاره به نظرات کارشناسی صورت گرفته برای قیمت گذاری این اموال، افزود: بعد از چند دوره کارشناسی که با حضور کارشناس بابک زنجانی صورت گرفت صورت گرفت مشخص شد که این اموال تنها حدود ۲۰ درصد بدهی بابک زنجانی را به شرکت نفت جبران می کند.

وی گفت: پس از آن، ارزیابی ها در حضور نماینده بابک زنجانی و دادستانی صورت جلسه و مقرر شد تا این اموال را به عنوان قسمتی از بدهی که این شخص به نفت دارند به شرکت نفت منتقل کنند.
مدیر امور حقوقی شرکت نفت با اشاره به اینکه جواز انتقال دارایی‌ها به این شرکت از سوی مقام دادستانی صادر شده است، افزود: برای دریافت مابغی بدهی بابک زنجانی نیز در حال رایزنی با شرکای وی در داخل و خارج کشور هستیم و تا زمان دریافت کامل مطالبات خود پیگیری ها در شرکت نفت ادامه دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.