نظرسنجی اسپوتنیک: زندگی دوران شوروی بهتر از اکنون

بر اساس نظرسنجی انجام شده طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک، اکثریت افراد بالاتر از ۳۵ ساله در ۹ کشور از ۱۱ کشور شرکت کننده در نظر سنجی معتقدند که زندگی در اتحاد شوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بود. ….

در روسیه ۶۴ درصد کسانی که در اتحاد شوروی زندگی کرده اند، کیفیت زندگی در آن زمان را بهتر می دانند. در اوکراین ۶۴ درصد شرکت کنندگان در نظر ستنجی از چنین عقیده ای پیروی می کنند. بالاترین درصد هواداران شوروی در ارمنستان (۷۱ درصد) و در جمهوری آذربایجان (۶۹ درصد) است. وضع در بین کسانی که اتحاد شوروی را به خاطرندارند (بین ۱۸ تا ۲۴ سال) فرق می کند.مثلا ۶۳ درصد چنین افرادی در روسیه معتقدند زندگی پس از فروپاشی شوروی بهتر شد. نتایج نظر سنجی های انجام شده توسط شرکت های جامعه شناسی VTsIOM، M-Vector ، Ipsos، Expert Fikri و Expert Fikri در ۱۱ جمهوری سابق شوروی طبق سفارش خبرگزاری اسپوتنیک چنین هستند.

اکثریت افراد بالاتر از ۳۵ ساله در ۹ کشور ارمنستان (۷۱ درصد) ،آذربایجان(۶۹ درصد)، روسیه (۶۴ درصد) ، قزاقستان (۶۱ درصد)، اوکراین (۶۰ درصد) ، مولداوی (۶۰ درصد)، قرقیزستان (۶۰ درصد)، بلاروس (۵۳ درصد) و گرجستان (۵۱ درصد) معتدند که زندگی در اتحادشوروی بهتر از دوره پس از فروپاشی آن بوده است. چنین افرادی فقط در تاجیکستان (۳۹ درصد) و ازبکستان (۴ درصد) اقلیت هستند.
جوانان کمتر از ۲۵ ساله از عقیده دیگر پیروی کرده و معتقدند زندگی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بهتر شده است. تعداد آنها در ارمنستان ۴۸ درصد در برابر ۴۷ درصد طرفداران شوروی ، در قرقیزستان ۴۸ درصد در برابر ۳۷ درصد، در قزاقستان ۵۶ درصد، در بلاروس ۵۷ درصد، در گرجستان ۷۹ درصد، در اوکراین ۳۸ درصد در برابر ۱۸ درصد طرفداران شوروی ، در روسیه ۶۳ درصد ، در آذربایجان ۶۸ درصد،در تاجیکستان ۸۴ درصد و در ازبکستان ۸۹ درصد است. تعداد هواداران شوروی در بین جوانان کمتر از ۲۵ سال فقط در مولداوی اکثریت بوده و ۶۹ درصد است.

این نظر سنجی از روز ۴ ژوئیه تا ۱۵ اوت در ۱۱ جمهوری سابق شوروی با شرکت ۱۲۶۴۵ نفر برگزار شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.