آلمانی‌ها برای سلامت نظام بازنشستگی ‘باید تا ۶۹ سالگی کار کنند’

بوندس‌بنک، بانک مرکزی آلمان، طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن آلمانی ها مجبور خواهند بود بازنشستگی را تا سن ۶۹ سالگی عقب بیاندازند. ….

بی بی سی:
در این طرح پیشنهاد شده که دولت آلمان تا سال ۲۰۶۰ افزایش سن بازنشستگی به ۶۹ سالگی را در نظر بگیرد. آلمانی ها درحال حاضر در سن ۶۵ سالگی بازنشسته می شوند. بانک مرکزی آلمان می گوید که در غیر این صورت کشور در پایبندی به تعهداتش در پرداخت حقوق بازنشستگی با مشکل مواجه خواهد شد. بوندس‌بنک گفت که نظام بازنشستگی درحال حاضر در سلامت مالی به سر می برد اما در چنده دهه آینده زیر فشار خواهد رفت. این بانک گفت که همزمان با فرارسیدن سن بازنشستگی کسانی که پس از جنگ جهانی دوم متولد شده اند، تعداد کارمندان جوانی که جایگزین آنها خواهند شد کمتر می شود.

طبق برنامه فعلی سن بازنشستگی در آلمان قرار است تا سال ۲۰۳۰ به ۶۷ سالگی افزایش یابد. با این حال بانک مرکزی آلمان بر این باور است که از سال ۲۰۵۰ به بعد این افزایش برای پرداختن حقوق بازنشستگی، یعنی حداقل ۴۳ درصد درآمد متوسط، به بازنشستگان کافی نخواهد بود. به همین دلیل این بانک پیشنهاد کرده سن بازنشستگی به ۶۹ سال افزایش یابد. این بانک در گزارش ماهانه خود نوشت:‌ “سایر تغییرات برای تضمین دوام مالی (نظام حقوق بازنشستگی) غیرقابل اجتناب است.” با این حال استفان سیبرت سخنگوی دولت آلمان گفت که دولت به بازنشستگی در سن ۶۷ سالگی متعهد است. او گفت:‌ “بازنشستگی در سن ۶۷ سالگی با توجه به توسعه جمعیت روندی معقول و لازم است. به همین دلیل آن را طبق برنامه گام به گام پیاده خواهیم کرد.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.