رابطه جنسی با کودکان پائین ۱۵ سال در ترکیه آزاد می شود

براساس قانون جدید اگر با تمایل دو طرف باشد می توان با کودکان زیر ۱۵ سال  رابلطه جنسی برقرار کرد ….


تلویزیون سوئد:

با ۷ رای موافق و ۶ رای مخالف، دادگاه قانون اساسی ترکیه داشتن رابطه جنسی  با کودکان زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. این قانون از اول ژانویه ۲۰۱۷ اجرا خواهد شد. قانون قبلی داشتن رابطه جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع میکرد.
براساس قانون جدید اگر با تمایل دو طرف باشد می توان با کودکان زیر ۱۵ سال  رابلطه جنسی برقرار کرد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.