گفتگو با بهرام رحمانی و روزارین کمانگر در باره کنفرانس اخیر «بررسی اوضاع سیاسی منطقە خاورمیانە از دیدگاه عبدالله اوجالان» در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق

گفتگو با بهرام رحمانی و روزارین کمانگر در باره  کنفرانس اخیر «بررسی اوضاع سیاسی منطقە خاورمیانە از دیدگاه عبدالله اوجالان» در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق

مجری: محمود نزهت‌زادە

موضوع: کنفرانس اخیر «بررسی اوضاع سیاسی منطقە خاورمیانە از دیدگاه عبدالله اوجالان» در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.