معوقات مزدی:اعتراض کارگران شهرداری آزاد شه به ماه ها عدم پرداخت دستمزد

بعلت قصور پیمانکار زباله ها جمع آوری نشد ….
کارگران شهرداری آزادشهر معوقات مزدی دارند/ زباله‌ها جمع‌آوری نشد، پیمانکار مقصر است

ایلنا:
دستمزد کارگران شهرداری آزادشهر در ماههای گذشته پرداخت نشده است. از قرار معلوم جمع آوری زباله در این شهر با اخلال مواجه شده است و شهردار تقصیر را متوجه پیمانکار می داند.

به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری شهرداری آزادشهر چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. از قرار معلوم، پیمانکار قبلی که با شهرداری تسویه حساب کرده، به کارگران بابت مزد و مزایای مزدی بدهکار است. ظاهرا در روزهای گذشته، کارگران خدماتی در اعتراض به این عدم پرداخت، دست از کار کشیدند و به همین دلیل، جمع آوری زباله در این شهر با اختلال مواجه شده است.

در همین رابطه، شهردار آزادشهر سه شنبه مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵  در پاسخ به علت جمع آوری نشدن زباله ها در چند روز گذشته در گفتگو با یک رسانه محلی گفته است: پیمانکار قبلی به بعضی از کارگران بدهکار است و کارگران برای وصل طلب خود اعتصاب کرده بودند. باقری بیان کرد: شهرداری از لحاظ مالی حدود ۹۷ درصد طلب پیمانکار را بصورت تحویل زمین در ازای طلب به وی پرداخت کرده است اما پیمانکار نتوانسته این زمین را بفروشد و به تعهداتش نسبت به کارگران جامه عمل بپوشاند.

شهردار آزادشهر ادامه داد: مشکل از آنجا آغاز شد که از سال ۱۳۸۹ این پیمانکار مفاصا حساب نگرفته و قرار داد با وی تمدید شده و حال که قرار داد به اتمام رسیده این زخم سر باز کرده است. در ۵ سال همکاری، این پیمانکار به بعضی از کارگران در پرداخت عیدی،سنوات و به برخی حقوق یک ماه را بدهکار است. پیش از این نیز همین مشکل در شهرستان هشترود پیش آمده بود و شهردار این شهر، تقصیرات را متوجه پیمانکار دانست. این درحالیست که بنا بر اعتقاد کارشناسان، دستمزد و مطالبات مزدی کارگران جزء دیون ممتازه به شمار می‌رود و بر عهده مسئولان شهرداری است که این مطالبات را پرداخت کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.