بیانیه کانون نویسندگان ایران در اعتراض به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با مردمِ حاضر در مراسم شانزدهمین سالیاد درگذشت احمد شاملو

کانون نویسندگان ایران با سپاس وقدردانی ازایستادگی مردم، اقدام اخیرِ ماموران انتظامی و امنیتی را نمونه ی آشکارِ نقض آزادی بیان واندیشه می داند واین گونه رفتارهای سرکوب گرانه را محکوم می کند. ….

kanoon-nevisandega-tabid

کانون نویسندگان ایران در اعتراض به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با مردمِ حاضر در مراسم شانزدهمین سالیاد درگذشت احمد شاملو، بیانیه صادر کرد. در بخش پایانی این بیانیه که شب گذشته در فضای مجازی منتشر شد، آمده است:« کانون نویسندگان ایران با سپاس وقدردانی ازایستادگی مردم، اقدام اخیرِ ماموران انتظامی و امنیتی را نمونه ی آشکارِ نقض آزادی بیان واندیشه می داند واین گونه رفتارهای سرکوب گرانه را محکوم می کند».

متن کامل بیانیه:

اعتراض به جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو

مردم آزاده !
روز دوّم مرداد۱۳۹۵ به فراخوان کانون نویسندگان ایران، قراربود شانزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، برسرِ خاک اوبرگزارشود، امّا حاکمیت درضدّیت با احمدشاملو و کانون نویسندگان ایران، یک باردیگرنشان داد که درسرکوب آزادیِ اندیشه وبیان، ازهیچ خشونتی دریغ نمی کند. درکمال ناباوری، ماموران امنیتی درهای گورستان عمومی رابستند تا شاید مانع ازاجرای برنامه های کانون شوند امّا مردم آزادی خواه و دوستداران شاملو، فضای امنیتی و پلیسی را برنتابیدند و در پشت درهای بسته، به بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران گوش فرادادند وسپس به شعرخوانی پرداختند.

کانون نویسندگان ایران با سپاس وقدردانی ازایستادگی مردم، اقدام اخیرِ ماموران انتظامی و امنیتی را نمونه ی آشکارِ نقض آزادی بیان واندیشه می داند واین گونه رفتارهای سرکوب گرانه را محکوم می کند.

کانون نویسندگان ایران
۵/۵/۱۳۹۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.