سکونت غیرقانونی بازنشستگان سپاه در کاخ سعدآباد

مدیر کل امور موزه‌ها و اموال منقول سازمان میراث فرهنگی با اشاره به سکونت غیرقانونی برخی افراد در کاخ موزه سعدآباد اظهار کرد: در این زمینه پرونده حقوقی قطوری وجود دارد که در حال پیگیری است. ….

یحیی نقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با اسکان غیرقانونی برخی افراد در کاخ موزه سعدآباد گفت: در بخش شمالی کاخ و قسمت‌های غیرتاریخی برخی افراد از سال‌های پیش مستقر شده‌اند و زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر مدت زمانی که به آنها اجازه سکونت داده شده بود، تمام شده است و باید این قسمت‌ها را تخلیه کنند، اما تعدادی از آنها مقاومت می‌کنند.

مدیرکل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: این افراد عموماً نیروهای بازنشسته سازمان میراث فرهنگی و سپاه هستند که به دلیل وظایفی که پیش از این در کاخ موزه داشتند؛ در این بخش‌ها مستقر بوده‌اند و اکنون میراث فرهنگی و سپاه در تلاش است که پرونده حقوقی این مسئله به نتیجه برسد و افراد زمین‌های متعلق به کاخ موزه را ترک کنند.

محمدرضا کارگر نیز در همین زمینه به ایلنا گفت: تعدادی خانواده بعد از انقلاب به شکلی محدود در اطراف کاخ موزه سعدآباد و در زمین‌های که متعلق به سعدآباد است، مستقر شده‌اند و زندگی می‌کنند. وی ادامه داد: این افراد بیشتر کسانی هستند که در گذشته در سعدآباد کار می‌کردند و بازنشسته شده‌اند، البته بخشی از آنها نیز تاکنون محل استقرار خود در زمین‌های متعلق با سعدآباد را را ترک کرده‌اند.

مدیر کل امور موزه‌های سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: بخش‌هایی که این افراد در آن سکونت دارند، ساختمان‌های موزه و بناهای اصلی نیست، اما پرونده حقوقی قطوری در این زمینه وجود دارد که در حال پیگیری در مراجع قضایی است.

کارگر در ارتباط با این که گفته می‌شود؛ بخشی از کاخ سعدآباد در دست برخی ارگان‌ها قرار دارد، توضیح داد: پیش از این کاخ سعدآباد با بسیج تفاهم‌نامه‌ای داشته اند که البته مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بسیج کاخ احمدشاهی را که پیش از این در آن مستقر بوده، تخلیه کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.