بازگشت پرونده جنجالی مرتضوی به دادگاه

خودداری مرتضوی از دادن لیست نمایندگانی که از وی پول گرفته اند ….

روزنامه ایران:
جعفری دولت‌آبادی در نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، درخصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد پس از ارجاع این‌گونه گزارش‌ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این‌گونه گزارش‌ها تسریع لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی، گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی پس از تحقیقات تکمیلی با رفع نقص، جهت رسیدگی به دادگاه بازگردانده شده است. به گزارش «ایران»، پرونده مرتضوی درخصوص شکایت عباس پالیزدار به اتهام افترا، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و شکایت دیگر سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شکایت وکلای هزار نفر از کارگران چابهار درخصوص تفاهمنامه برای معامله ۱۳۷ شرکت این سازمان با بابک زنجانی، تبانی در معاملات دولتی و پرداختی‌های غیرقانونی به صورت هدایا به برخی از افراد از جمله نمایندگان سابق مجلس، معاونین و مدیران ارشد و پیشین دولت قبل به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری ارجاع شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل هزار نفر از کارگران درخصوص این پرونده به «ایران» گفت: روز گذشته [شنبه] برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کردم و متوجه شدم که پرونده فوق مشتمل بر ۱۸ جلد از دادستانی به دادگاه ارسال و اعلام وصول شده است. اکنون منتظر هستیم تا با تعیین وقت، جلسه دادگاه ادامه یابد. وی افزود: مرتضوی در دی‌ماه سال گذشته در نخستین جلسه دادگاه ادعا کرده بود که شرکت‌‌های مندرج در تفاهمنامه با بابک زنجانی، زیانده بودند که بررسی این موضوع این پرونده به دادسرای کارکنان دولت بازگردانده شده بود. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا مرتضوی فهرست نمایندگانی که از وی پول دریافت کردند را به دادسرا ارائه کرده است یا خیر، گفت: با وجود اینکه قرار بود مرتضوی اسامی را ارائه کند اما تاکنون از ارائه فهرست یادشده، خودداری کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.