اطلاعیه دبیران انجمن قلم ایران‌(در تبعید) در همدردی با دکتر گلمراد مرادی

ما همکاران دکتر گلمراد مرادی در هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، درگذشتِ مریم مرادی را به‌ایشان و خانوادۀ دکتر تسلیت می‌گوییم و در این سوگ بزرگ، همدرد ایشانیم. ….

logo-anjoman-ghalam-tabid
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

اطلاعیه دبیران انجمن قلم ایران‌(در تبعید) در همدردی با دکتر گلمراد مرادی

با اندوه فراوان آگاه شدیم که مریم، دختر دکتر گلمراد مرادی، همکارمان در هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، پس تحمل دوران بیماری در تاریخ ۱۲ یولی ۲۰۱۶ چشم بر این جهان فروبست.

مرگ اگر چه از هیچ‌کس چشم نمی پوشد، اما به‌ویژه، مرگ های نابهنگام، بی‌تردید بخش بزرگی از زندگی بازماندگان را نیز با خود می‌برد و اندوه سنگین و خانمانسوزی بر جای می‌گذارد. مریم، تنها ۴۰ سال در این جهان زیست و در این فرصت کوتاه، به‌آنچه که ما از آن با عنوان «موفقیت» در عرصه فرهنگی و اجتماعی یاد می‌کنیم، دست پیدا کرد.

ما همکاران دکتر گلمراد مرادی در هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید، درگذشتِ مریم مرادی را به‌ایشان و خانوادۀ دکتر تسلیت می‌گوییم و در این سوگ بزرگ، همدرد ایشانیم.

هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید
۱۵ یولی ۲۰۱۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.