تعویق ۴ ماه دستمزد کارگران سیستم‌های صنعتی در تاکستان

کارگران کارخانه «سیستم‌های صنعتی» واقع در کیلومتر دو تاکستان به قزوین طی ۴ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند. ….

تعویق ۴ ماه دستمزد کارگران سیستم‌های صنعتی در تاکستان

ایلنا:

منابع کارگری ایلنا در تاکستان می‌گویند علاوه بر تأخیر ۴ ماهه در پرداخت حقوق کارگران، ۵۵ نفر از کارگران «سیستم‌های صنعتی» از ابتدای تیر ماه جاری بیکار شده‌اند. به گفته کارگران، تعداد نیروی کار باقی مانده در این واحد تولید کننده انواع مخازن نفتی وگازی اکنون به کمتر از ۶۰نفر رسیده است که علاوه بر دریافت نکردن مزد، عیدی سال ۹۵ خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند.

طبق ادعای کارگران این کارخانه، علاوه بر معوقات مزدی حدود ۸ ماه است حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است، بطوری که  گفته می شود کارگران این کارخانه در زمینه تمدید دفتر چه‌ای درمانی خود دچار مشکل شده‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.